Nr projektu. 144

Wojszycko-Ołtaszyńska rekreacja – ścieżka pieszo-rowerowa z drzewami – etap 1 – rondo Bednorza – ul. Iwaszkiewicza [WBO. 2020]

Głosów: 511

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 1 500 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ponadosiedlowy: do 2 000 000 zł

  • Projekt ponadosiedlowy
  • Lider projektu: Sebastian Soroka Sebastian Soroka

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie, szacunkowy koszt zakresu wskazanego w formularzu poprawkowym - od ronda Bednarza do ul. Iwaszkiewicza - wynosi 1 500 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie. Szacunkowy koszt realizacji projektu to 1 500 000 zł.
Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.
Projekty o zbliżonym według Urzędu Miejskiego Wrocławia zakresie: 144, 206, 302.
Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Opis projektu

Budowa chodnika przy ulicy Grota-Roweckiego wraz ze ścieżką rowerową od przystanku MPK w pobliżu ronda Bednarza do skrzyżowania z ulicą Iwaszkiewicza.

Uzasadnienie projektu

Uzasadnienie - jezdnia po stronie zachodniej ze względu na fatalny stan nawierzchni gruntowej nie nadaje się do bezpiecznego przemieszczania się zarówno pieszych, jak i rowerzystów. Budowa brakującego fragmentu usprawni dojście do przystanków po obu stronach drogi i do szkoły na Gałczyńskiego, a budowa ścieżki rowerowej pozwoli włączyć ją do istniejących ścieżek na rondzie Bednarza. W ostatnich latach zostały rozpoczęte duże projekty mieszkaniowe w okolicy, jak również wiele jest realizowanych i figuruje w planach MZP, dlatego liczba pieszych, rowerzystów i kierowców gwałtownie się zwiększyła. Istniejący stan infrastruktury dla aktualnej i przyszłej ilości pieszych i rowerzystów jest absolutnie niewystarczający.

Grupa beneficjentów projektu

Wszyscy piesi i rowerzyści; dzieci chodzące do szkół, rodzice z pociechami i psami, okoliczni mieszkańcy idący na przystanki autobusowe, rodziny spacerujące, idące do sklepów, kościoła i na cmentarz.

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

3000 pieszych i 1000 rowerzystów w miesiącach ciepłych.

Elementy projektu

1. Kostka betonowa, krawężniki, 2 metry szerokości i około 520 m długości po wschodniej stronie drogi
2. Nawierzchnia rowerowa asfaltowa 1 m szerokości około 650 m długości po obu stronach drogi
3. Zieleń –duże drzewa alejowe po obu stronach drogi
4. Zieleń - krzewy po obu stronach drogi
5. oświetlenie LED lub co najmniej wymiana kloszy na LED na całej długości

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ponadosiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: Odcinek ulicy Grota-Roweckiego od przystanku MPK przy rondzie Bednarza do ulicy Iwaszkiewicza - 520 m

Osiedle: Ołtaszyn, Wojszyce

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

511

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 511
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 262
Mężczyźni 249

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.