Nr projektu. 128

Łącznik ulicy Krzyckiej i Przyjaźni bez barier architektonicznych [WBO. 2020]

Głosów: 330

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 600 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy
  • Lider projektu: Tadeusz Antoniak

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie, należy zrealizować chodnik razem z oświetleniem. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 600 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie, należy zrealizować chodnik razem z oświetleniem. Szacunkowy koszt realizacji projektu to 600 000 zł.
Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.
Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Opis projektu

Przy bloku Przyjaźni 111 na dole galerii kończy się chodnik i by dojść do ulicy Krzyckiej konieczne jest pokonanie schodów. Przy bloku jest winda ale bardzo często jest ona z różnych względów nieczynna. Projekt zakłada wybudowanie kontynuacji chodnika od ulicy Przyjaźni 111 do ulicy Krzyckiej na wysokości przejścia dla pieszych oraz ścieżki rowerowej wzdłuż tego chodnika. Pozwoli to na swobodniejszą komunikację bez barier dla pieszych, rodziców z wózkami i dziećmi oraz niepełnosprawnych.

Uzasadnienie projektu

Na wysokości ulicy Przyjaźni 111 kończy się chodnik, projekt zakłada wybudowanie kontynuacji 200m chodnika aż do ulicy Krzyckiej oraz ścieżki rowerowej wzdłuż tego chodnika. NA istniejącym chodniku wzdłuż bloku Krzycka 83-83C poruszają się również samochody co stwarza zagrożenie dla bawiących się tam lub jeżdżących na rowerkach dzieci.

Grupa beneficjentów projektu

Rodzice z dziećmi w wózkach, niepełnosprawni

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

1000

Elementy projektu

190 x chodnik
230 x ścieżka rowerowa
oświetlenie

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Krzyki-Partynice

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

330

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 330
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 203
Mężczyźni 127

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.