Nr projektu. 8

ZIELONO MI! Parki, stawy, tereny zielone i sportowe. KARŁOWICE – RÓŻANKA, LIPA PIOTROWSKA, WIDAWA, POLANOWICE – POŚWIĘTNE – LIGOTA, SOŁTYSOWICE, PAWŁOWICE. [WBO. 2019]

Głosów: 6 222

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 2 000 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Projekt ponadosiedlowy: do 2 000 000 zł

  • Projekt ponadosiedlowy
  • Lider projektu: Anna Głowa

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z wyłączeniem zarurowania rowu na terenie przy ul. Tymiankowej (nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2. pkt 5) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego), zgodnie z zarządzeniem nr 6541/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie gospodarowania wodami opadowymi we Wrocławiu. W lokalizacji nr 4, tj. "Park kieszonkowy wzdłuż ulicy Melioranckiej z małym placem zabaw" - teren teren jest gęsto obsadzony drzewami i dopiero inwentaryzacja dendrologiczna działki wskaże czy możliwa będzie realizacja placu zabaw.
Szacunkowy koszt realizacji inwestycji to 2 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowych.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony negatywnie, ponieważ wskazany zakres przekracza maksymalna kwotę projektu WBO 2019, tj. 2 mln zł. Tym samym projekt nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2. pkt 10) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. W celu pozytywnej oceny Lider będzie musiał ograniczyć zakres. W lokalizacji nr 4 tj. "Park kieszonkowy wzdłuż ulicy Melioranckiej z małym placem zabaw" - teren teren jest gęsto obsadzony drzewami i dopiero inwentaryzacja dendrologiczna działki wskaże czy możliwa będzie realizacja placu zabaw.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.
W interpretacji UMW występują projekty podobne: 8, 11, 108, 238, 432.

Opis projektu

W ramach projektu proponuję aby 5 północnych lokalizacji otrzymało po około 400.000 razem 2 mln zł na rozwój na terenach zielonych:

- LIPA PIOTROWSKA: IV etap - 400.000zł. Strefa Rekreacji Tymiankowa - oświetlenie terenu rekreacyjnego u zbiegu ul. Cynamonowej i Tymiankowej, dalsze uporządkowanie zieleni; nasadzenie lip przy ul. Cynamonowej + nasadzenie w ramach kolejnego etapu parku Widawskiego III etap.
- PAWŁOWICE: II etap - 400.000 - Uporządkowanie terenu wokół Jeziora Pawłowickiego.
- POLANOWICE – POŚWIĘTNE – LIGOTA oraz KARŁOWICE - RÓŻANKA: I etap - 400.000 - Zagospodarowanie zielonego klinu przy ul. Zmigrodzkiej a Pakosławskiej na działkach nie będących rolą (11/3Am2 Polanowice)
- WIDAWA: I etap - 400.000 - Park kieszonkowy wzdłuż ulicy Melioranckiej z małym placem zabaw (kilka małych urządzeń typu: podwójna huśtawka, urzadzenie na sprężynce, huśtawka ważka i tablica edukacyjna).
- SOŁTYSOWICE: 400.000 - Siłownia zewnętrzna w Lesie Sołtysowickim.

Uzasadnienie projektu

Ideą projektu jest zorganizowanie mieszkańcom Wrocławia zielonej i sportowej przestrzeni do odpoczynku i rekreacji, nawet w środku gęstej zabudowy.Wrocław boryka się z problemem smogu. Rośliny mają zdolność redukcji zanieczyszczeń powietrza, dlatego każda ilość zieleni jest dla miasta na wagę złota. Ważny jest również aspekt estetyczny. Zabudowa Wrocławia staje się coraz bardziej zwarta, zieleń zanika. Jej niedostateczna ilość w sposób negatywny wpływa na komfort życia mieszkańców.

Grupa beneficjentów projektu

Adresatem projektu są mieszkańcy osiedli zlokalizowanych na północy Wrocławia oraz dla całej północnej części Wrocławia, w szczególności: Polanowice – Poświętne–Ligota, Lipa Piotrowska, Widawa, Karłowice – Różanka,
Sołtysowice i Pawłowice.

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

150000

Elementy projektu

LIPA PIOTROWSKA: IV etap - 400.000zł. Strefa Rekreacji Tymiankowa - oświetlenie terenu rekreacyjnego u zbiegu ul. Cynamonowej i Tymiankowej, dalsze uporządkowanie zieleni; nasadzenie lip przy ul. Cynamonowej + nasadzenie w ramach kolejnego etapu parku Widawskiego III etap
PAWŁOWICE: II etap - 400.000 - Uporządkowanie terenu wokół Jeziora Pawłowickiego.
POLANOWICE – POŚWIĘTNE – LIGOTA oraz KARŁOWICE - RÓŻANKA: I etap –do kwoty maksymalnej 400.000 - Zagospodarowanie zielonego klinu przy ul. Zmigrodzkiej a Pakosławskiej na działkach nie będących rolą.
WIDAWA: I etap – 400.000 - Park kieszonkowy wzdłuż ulicy Melioranckiej z małym placem zabaw (kilka małych urządzeń typu: podwójna huśtawka, urządzenie na sprężynce, huśtawka ważka i tablica edukacyjna).
SOŁTYSOWICE: 400.000 - Siłownia zewnętrzna w Lesie Sołtysowickim.

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ponadosiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Widawa, Pawłowice, Lipa Piotrowska, Polanowice-Poświętne-Ligota, Sołtysowice

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

6 222

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 6 217
Papier 5

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 3 404
Mężczyźni 2 818

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.