Nr projektu. 73

Rewitalizacja skweru na skrzyżowaniu ulic Gliniana-Borowska-Dyrekcyjna [WBO. 2019]

Głosów: 173

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 300 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ponadosiedlowy: do 2 000 000 zł

  • Projekt ponadosiedlowy

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie. Szacunkowy koszt realizacji wynosi 300 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

"Projekt został oceniony pozytywnie. Szacunkowy koszt realizacji wynosi 300 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. "

Opis projektu

Chciałbym aby skwre przy galerii handlowej zyskał nowy blask. Więcej drzew, równe podłoże, więcej ławek.

Uzasadnienie projektu

Na to miejsce patrzy codziennie tysiące Wrocławian. Niestety, choć jest to ścisłe centrum i obok piękna galeria handlowa Wroclavia, to skwer jest okropny i skrzyżowanie wygląda katastrofalnie.

Grupa beneficjentów projektu

Mieszkańcy

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

Setki mieszkańców osiedla

Elementy projektu

1 x Wyrównanie poziomu skweru
4 x Wycinka starych drzew
15 x Zasadzenie nowych drzew i trawy

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ponadosiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Huby

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

173

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 172
Papier 1

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 106
Mężczyźni 67

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.