Nr projektu. 57

Aleja Wojszycka [WBO. 2019]

Głosów: 839

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 350 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy
  • Lider projektu: Piotr Falkowski

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie. Szacunkowy koszt realizacji wynosi 350 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

"Projekt został oceniony pozytywnie. Szacunkowy koszt realizacji wynosi 350 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. "

Opis projektu

Celem projektu jest wybudowanie alei parkowej od ulicy Klasztornej do ulicy Olgi Drahonowskiej na osiedlu Wojszyce we Wrocławiu. Zgodnie z uchwałą Nr XVIII/517/08 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na wschód od ul. gen. Stefana Grota- Roweckiego, od granicy miasta do ul. Terenowej, w obrębie Wojszyce we Wrocławiu przedmiotowy teren oznaczy jest symbolem 56KD-P i przeznaczony jest pod ciąg pieszy.
Celem projektu jest stworzenie kolejnego miejsca do spacerów dla mieszkańców osiedla Wojszyce. Alejki połączą ulicę Klasztorną / Olgi Drahonowskiej oraz Zawiszy Czarnego z Parkiem Wojszyce, który będzie realizowany w ramach WBO 2017 i WBO 2018.

Uzasadnienie projektu

Celem projektu jest stworzenie kolejnego miejsca do spacerów dla mieszkańców osiedla Wojszyce. Alejki połączą ulicę Klasztorną / Olgi Drahonowskiej oraz Zawiszy Czarnego z Parkiem Wojszyce, który będzie realizowany w ramach WBO 2017 i WBO 2018. Projekt ten to również kontynuacja projektu nr 372 WBO 2018 (https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/wbo2016/projekty-2018/projekt,id,372)
Zakres projektu obejmuje wybudowanie alei parkowej (niebetonowej) z możliwie jak największym zachowaniem istniejącego charakteru tego miejsca. Projekt zakłada zachowanie możliwie jak największej liczby istniejących drzew, alejka musi zostać wkomponowana wśród rosnącego drzewostanu. Pełny opis projekty w załączniku.

Grupa beneficjentów projektu

Mieszkańcy osiedla Wojszyce.

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

4000

Elementy projektu

400 x Aleja
5 x Kosze na śmieci
1000 x Rośliny, krzewy, drzewa
11 x Latarnie

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Wojszyce

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

839

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 839
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 456
Mężczyźni 383

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.