Nr projektu. 55

POPOENERGIA - OŚWIETLENIE POLANY I PARKU POPOWICKIEGO [WBO. 2019]

Głosów: 790

Kategoria: inne

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy
  • Lider projektu: Magdalena Umańska

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie. Szacunkowy koszt realizacji wynosi 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

"Projekt został oceniony pozytywnie. Szacunkowy koszt realizacji wynosi 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. W interpretacji UMW występują projekty podobne: 45, 55."

Opis projektu

- oświetlenie głównej alejki na polanie oraz w parku popowickim (łączna długości alejek do oświetlenia to prawie 1,5 km)
- główna alejka prowadzącą przez park i polane w stronę placu zabaw dla najmłodszych dzieci (długość ok. 330 metrów)
- aleja wokół polany (długość ok. 1155 metrów)
- montaż skrzynki elektrycznej zamykanej na klucz z możliwością podpięcia przedłużacza na wysokości wejścia na teren polany

Uzasadnienie projektu

Po rozmowach oraz wysłuchaniu woli mieszkańców osiedla Lider wraz z grupą Moje Popo stwierdzili, że należy oświetlić wskazany teren. Na terenie tym brak jakiegokolwiek oświetlenia elektrycznego. Samo oświetlenie będzie miało wymierne korzyści w postaci zwiększenia bezpieczeństwa w godzinach wieczornych oraz umożliwi korzystanie z licznych atrakcji znajdujących się na terenie samej polany.
Dodatkowo uzasadniony jest montaż skrzynki elektrycznej zamykanej na klucz z możliwością podpięci np. przedłużacza. Umożliwi to organizację różnych wydarzeń kulturalnych, społecznych dla osób korzystających z tego terenu (np. kino plenerowe, wydarzenia sportowe dla rodzin z dziećmi).
Wszystko to uatrakcyjni park oraz polanę.
Liczymy na Państwa głosy.

Grupa beneficjentów projektu

Rodziny z dziećmi w różnym wieku, seniorzy

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

10000

Elementy projektu

50 x latarnia parkowa
1 x skrzynka elektryczna na klucz z możliwością podpięcia przedłużacza

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: Park oraz Polana Popowicka

Osiedle: Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

790

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 790
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 440
Mężczyźni 350

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.