Nr projektu. 448

Wrocławskie Szklarnie Miejskie [WBO. 2019]

Kategoria: inne

Budżet zgłoszony: 2 000 000 zł

Status: Projekt nie bierze udziału w głosowaniu

Projekt ponadosiedlowy: do 2 000 000 zł

  • Projekt ponadosiedlowy
  • Lider projektu: Mariusz Sibila

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony negatywnie, ponieważ zakres projektu jest niezgodny z mpzp oraz przekracza maksymalną wartość projektów WBO 2019. Tym samym projekt nie spełnia kryteriów określonych w § 2 ust. 2. pkt 1) oraz 10) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony negatywnie, ponieważ zakres projektu jest niezgodny z mpzp oraz przekracza maksymalną wartość projektów WBO 2019.
Tym samym projekt nie spełnia kryteriów określonych w § 2 ust. 2. pkt 1) oraz 10) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.

Opis projektu

Celem dofinansowania jest ocalenie, unowocześnienie i rozszerzenie funkcji terenu służebnego dla Parku Szczytnickiego. W pierwszym etapie projektu chcemy wyremontować (wraz z zapewnieniem nowoczesnych ekologicznych rozwiązań ogrzewania) oraz zagospodarować opuszczone i popadające obecnie w ruinę szklarnie a także uporządkować teren przyległy, wraz z opuszczonymi ogródkami działkowymi oraz połączyć wszystko w jeden organizm z Parkiem Szczytnickim. Dodatkowo pragniemy doprowadzić do konsultacji oraz opracowania planu dalszego zagospodarowania terenu oraz sposobu zarządzania nim.

Uzasadnienie projektu

Pragniemy by miejsce to stało się nowoczesną zieloną przestrzenią miejską, ogólnodostępną, oferującą mieszkańcom przestrzeń aktywności związanej z uprawą warzyw i owoców w połączeniu z działaniami kulturalnymi i edukacyjnymi; a także rekreacyjnymi. Chcemy by miejsce to skierowane było przede wszystkim do mieszkańców Wrocławia i wzmacniało ich poczucie tożsamości z miastem.
Proponujemy docelowo następujące funkcje w szklarniach:
• Mikrostanowiska pod dzierżawę dla uprawy warzyw i ziół
• Uprawa kwiatów oraz kwiaciarnia
• Ogólnodostępna przestrzeń wraz z kawiarnią oraz jadłodajnią bazującą na produkcji rolnej Szklarni Miejskich
• Przestrzeń edukacyjno-rozrywkowa
• Przestrzeń na działalność konferencyjno-imprezową

Grupa beneficjentów projektu

Mieszkańcy Wrocławia, głównie centrum i Wielkie Wyspy oraz turyści. Wiek 3-100 lat.

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

100000 odwiedzających, odbiorców i osób zaangażowanych w tworzenie działań w i wokół szklarni

Elementy projektu

2 x przeniesienie dwóch szklarni z terenu zarezerwowanego pod Aleję Wielkiej Wyspy
6 x uporządkowanie szklarni i terenu wokół (wycinka samosiejek w szklarniach, uprzątnięcie śmieci)
6 x remont sześciu szklarni (uzupełnienie metalowych elementów, piaskowanie i malowanie, oszklenie)
1 x budowa systemu ogrzewania (pompy ciepła)
1 x budowa systemu nawadniania (ułożenie nowych rur)
1 x konsultacje koncepcji i projektów zagospodarowania oraz użytkowania

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ponadosiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice

Kontakt z liderem projektu