Nr projektu. 440

Chronimy drzewa Wrocławia - zabezpieczenie zieleni przyulicznej na południu miasta [WBO. 2019]

Głosów: 475

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy
  • Lider projektu: Anna Szmigiel-Franz

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie. Szacunkowy koszt realizacji zadania to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie. Szacunkowy koszt realizacji zadania to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.

Opis projektu

Od kilku lat coraz więcej sadzi się drzew we Wrocławiu, lecz zauważamy, że wciąż niewystarczającą troską otacza się dojrzałe drzewa.
Proponujemy działania na rzecz zabezpieczenia ok. 400 drzew w celu uniemożliwienia rozjeżdżania korzeni przez pojazdy zatrzymujące się w obrębie mis korzeniowych jak również zadeptywania zieleni przez pieszych.
Proponujemy oddanie drzewom przestrzeni potrzebnej dla zapewnienia im spokojnego funkcjonowania: nasadzenia towarzyszące (np. krzewy, byliny), a w miejscach szczególnie narażonych - wygrodzenia i bariery drogowe.
Celem jest poprawa warunków bytowania drzew, co w dłuższej perspektywie przełoży się na polepszenie stanu drzew. Proponujemy przykładowe lokalizacje, pozostałe zostaną uzgodnione z ZZM.

Uzasadnienie projektu

Dojrzałym drzewom w mieście jest szczególnie ciężko. A są bardzo potrzebne i spełniają więcej użytecznych funkcji niż młode sadzonki.
Ubijanie gleby (np. przez parkujące samochody) znacznie pogarsza stan drzew, uniemożliwiając im oddychanie. Drzewa w miastach duszą się, co jest jedną z głównych przyczyn ich zamierania. Częstym zjawiskiem jest mechaniczne uszkadzanie pnia drzewa czy wyciek płynów eksploatacyjnych z samochodów, które powodują skażenie gleby toksycznymi substancjami.
Również pasy zieleni niskiej pełnią ważną rolę antysmogową (krzewy są w stanie pochłaniać toksyny na poziomie rur wydechowych), stanowią schronienie i rezerwuar pokarmu dla różnych zwierząt, zapobiegają spływowi wód opadowych i obniżają temperaturę otoczenia.

Grupa beneficjentów projektu

Beneficjentami projektu będą głównie mieszkańcy osiedla Powstańców Śląskich oraz wszyscy odwiedzający tą część Wrocławia.

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

Mieszkańcy osiedla Powstańców Śląskich to ponad 28 000 osób, dodatkowo licznie odwiedzający osiedle pracownicy, studenci i turyści.

Elementy projektu

50 x słupki grodzące
50 x krzewy
50 x byliny
50 x trawy
50 x krawężniki "zęby rekina"
50 x barierki ochronne drzew
50 x słupki drewniane

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Powstańców Śląskich

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

475

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 475
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 286
Mężczyźni 189

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.