Nr projektu. 429

Zachodnie Centrum Sportu - kompleks boisk do piłki nożnej III etap [WBO. 2019]

Kategoria: sport

Budżet zgłoszony: 750 000 zł

Status: Projekt nie bierze udziału w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy
  • Lider projektu: Andrzej Marecik

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony negatywnie, ze względu na brak wykonalności technicznej. Obecnie realizowane są w tym obszarze boiska o nawierzchni trawiastej.
Tym samym projekt nie spełnia kryteriów określonych w § 7 ust. 2. pkt 5) oraz § 2 ust. 2, pkt. 8) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony negatywnie ze względu na brak wykonalności technicznej. Obecnie realizowane są w tym obszarze boiska o nawierzchni trawiastej.
Tym samym projekt nie spełnia kryteriów określonych w § 7 ust. 2. pkt 5) oraz § 2 ust. 2, pkt. 8) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.

Opis projektu

Trzecie etap budowy boisk skierowany w celu rozwoju istniejących obiektów sportowych we Wrocławiu. Dzięki budowie boisk na osiedlu Jerzmanowo udałoby się rozszerzyć bazę obiektów sportowych w zachodniej części Wrocławia oraz zmniejszyć obłożenie na dotychczasowych boisk. Dla społeczności lokalnej ten projekt jest bardzo ważny ze względu na brak atrakcyjnych miejsc do uprawiania sportu na terenie osiedli Jerzmanowo-Osiniec-Jarnołtów-Strachowice.

Uzasadnienie projektu

Boisko sztuczne służyło by przez prawie cały rok oraz prawie cały dzień. W przypadku gdy dni stają się krótsze obiekt był by w stanie służyć wszystkim.

Grupa beneficjentów projektu

Beneficjent: Klub Sportowy "Błękitni Jerzmanowo" oraz mieszkańcy osiedli, mieszkańcy Wrocławia

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

10000

Elementy projektu

1 x Boisko Sztuczne boczne o wym. 70/65
4 x Sztuczne Oświetlenie
1 x Mała Architektura

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec

Kontakt z liderem projektu