Nr projektu. 427

Rampa dla rowerów i wózków przy wyjściu z ulicy Sopockiej na Wały nad Odrą [WBO. 2019]

Głosów: 160

Kategoria: inne

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy
  • Lider projektu: Barbara Ozga

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie. Szacunkowy koszt realizacji zadania to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu i lokalizacje ławek zostaną ustalone z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie. Szacunkowy koszt realizacji zadania to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu i lokalizacje ławek zostaną ustalone z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.

Opis projektu

Celem projektu jest budowa rampy / zjazdu z ulicy Sopockiej, która pozwoli na swobodny dostęp do tras rowerowych i spacerowych dla mieszkańców i będzie stanowiła wygodny łącznik pomiędzy zmodernizowanym odcinkiem wałów pomiędzy Mostem Szczytnickim a Mostami Warszawskimi a DDR przy ul. Nowowiejskiej.

Uzasadnienie projektu

Budowa rampy/zjazdu pozwoli rowerzystom na uniknięcie jazdy zatłoczoną ulicą Grunwaldzką i Sienkiewicza pomiędzy ulicami Czerwonego Krzyża i Bujwida.

Obecnie dostanie się na trasy rowerowe i spacerowe na wałach z ulicy Sopockiej jest utrudnione dla rowerzystów, osób niepełnosprawnych i matek z dziećmi ze względu na brak wygodnego podjazdu: istnieją tam jedynie strome i trudne do pokonania schody.

Grupa beneficjentów projektu

rowerzyści, rodzice z dziećmi w wózkach, niepełnosprawni na wózkach

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

20 tysięcy (część ruchu rowerowego stanowiącego 6% całego ruchu, czyli ostrożnie licząc około 10-15 tysięcy, plus mieszkańcy osiedli Plac Grunwaldzki i Ołbin oraz Kowale i innych północnych osiedli)

Elementy projektu

1 x wyburzenie obecnie istniejących schodów
1 x nawiezienie ziemi celem wypłaszczenia terenu pod rampę
1 x budowa schodów
1 x budowa rampy rowerowej

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Ołbin

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

160

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 160
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 80
Mężczyźni 80

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.