Nr projektu. 398

Chodniki w centrum wolne od aut - więcej Straży Miejskiej [WBO. 2019]

Głosów: 244

Kategoria: nieinwestycyjne

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy
  • Lider projektu: Jakub Nowotarski

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie. Będzie mógł być zrealizowany przez przesunięcie dodatkowych środków do budżetu Straży Miejskiej w celu zwiększenia liczby patroli.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie. Będzie mógł być zrealizowany przez przesunięcie dodatkowych środków do budżetu Straży Miejskiej w celu zwiększenia liczby patroli.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.

Opis projektu

Projekt zakłada stworzenie patroli Straży Miejskiej dedykowane walce z nielegalnym parkowaniem na Starym Mieście.

Przyzwyczailiśmy się do tego, że całe otoczenie Rynku jest jednym nielegalnym parkingiem. Funkcjonariuszy mundurowych nie widać. To też przestrzeń, w której dominuje ruch pieszy. Nie ma żadnego logicznego powodu, żeby miasto godziło się na taki stan rzeczy. Miejsc parkingowych nie brakuje, bo parkingi kubaturowe są wiecznie puste.

Patrole Straży Miejskiej powinny kursować regularnie ulicami, gdzie problem z nielegalnym parkowaniem jest największy. Działania edukacyjne i prewencyjne docelowo doprowadzą do jego eliminacji. Dodatkowo takie patrole powinien na bieżąco reagować na zgłoszenia mieszkańców, np. poprzez Twittera.

Uzasadnienie projektu

Okolice Rynku to parkingowa patologia. Choć miejsca parkingowe pod pl. Nowy Targ, czy przy Narodowym Forum Muzyki zawsze są, wielu kierowców lekceważy przepisy ruchu drogowego i parkuje, gdzie popadnie. Na problem zwracają uwagę media i ruchy miejskie, ale dotychczas jego rozwiązanie było niemożliwe, bo Straż Miejska jest za słaba. Brakuje tam funkcjonariuszy odpowiedzialnych za przeciwdziałanie nielegalnemu parkowaniu. Ten projekt może to zmienić.

Grupa beneficjentów projektu

Wszyscy mieszkańcy miasta

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

638586

Elementy projektu

5 x Patrole Straży Miejskiej

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: Całe osiedle Stare Miasto

Osiedle: Stare Miasto

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

244

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 244
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 97
Mężczyźni 147

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.