Nr projektu. 385

Plac zabaw Rubinek [WBO. 2019]

Głosów: 293

Kategoria: place zabaw

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy
  • Lider projektu: Katarzyna Hałaczkiewicz

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie. Szacunkowy koszt realizacji wynosi 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie. Szacunkowy koszt realizacji wynosi 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.

Opis projektu

Projekt ma na celu przywrócenie właściwej funkcji placowi zabaw dla dzieci przy ulicy Rubinowej. Obecność starodrzewu zachęca do wykorzystania go do zabawy.
Głównymi punktami w tym projekcie są:
-demontaż starych urządzeń, głównie drewnianej konstrukcji, która ze względu na swoją wysokość i zły stan jest nieodpowiednia dla dzieci i zagraża ich bezpieczeństwu;
- zlikwidowanie starej piaskownicy i zainstalowanie nowej ogrodzonej;
-wykonanie małej architektury zestawu zabawowego dla dzieci oraz odpowiedniego podłoża pod nim:
dwie wieże połączone pomostem linowym, zjeżdżalnia oraz dwa wejścia na podesty.
Projekt uwzględnia również potrzeby dorosłych, zakłada doposażenie placu w 2 stoliki szachowe z krzesełkami.

Uzasadnienie projektu

Projekt ma na celu przywrócenie właściwej funkcji placowi zabaw dla dzieci przy ulicy Rubinowej. W tej okolicy osiedla Ołtaszyn brak jest placu przystosowanego dla małych dzieci, których liczba z roku na rok wzrasta. Rodzice zmuszeni są do korzystania z placu Słoneczny Ołtaszyn, niesamowicie przeładowanego. Plac przy ul. Rubinowej jest umiejscowiony wśród drzew, co niewątpliwe stanowi jego zaletę, biorąc pod uwagę fakt braku parków w okolicy. W upalne dni można będzie odpocząć w cieniu razem z dziećmi. Obecność starodrzewu zachęca do wykorzystania go do zabawy. Tereny na Ołtaszynie są stale przeznaczane pod nową zabudowę mieszkaniową, nie uwzględnia się w planach inwestycyjnych terenów zielonych.

Grupa beneficjentów projektu

Rodzice z małymi dziećmi, dzieci w wieku szkolnym, dorośli.

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

Według stanu na na 31 grudnia 2017 r. osiedle Ołtaszyn zamieszkuje 6589 osób. Liczba mieszkańców stale rośnie. Szacunkowa liczba beneficjentów to 2000 osób.

Elementy projektu

1 x piaskownica ogrodzona z zadaszeniem
3 x drążki
1 x rura strażacka
1 x huśtawka bocianie gniazdo
1 x huśtawka ważka pojedyncza
1 x 2 wieże połączone mostem linowym
1 x 2 wejścia na podesty w postaci trapu z poręczami
2 x zjeżdżalnia
1 x ściana do wspinaczki z kamieniami do wspinaczki
2 x stolik szachowy z krzesłami

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: Ulica Rubinowa, plac zabaw

Osiedle: Ołtaszyn

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

293

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 293
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 165
Mężczyźni 128

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.