Nr projektu. 379

Budowa chodnika przy ulicy Grota-Roweckiego wraz ze ścieżką rowerową [WBO. 2019]

Głosów: 793

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 2 000 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ponadosiedlowy: do 2 000 000 zł

  • Projekt ponadosiedlowy

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z zaznaczeniem, że inwestycja może wymagać etapowania. Szacunkowy koszt realizacji wynosi 2 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z zaznaczeniem, że inwestycja może wymagać etapowania. Szacunkowy koszt realizacji wynosi 2 000 000 zł. Do decyzji Lidera należy czy chce, by projekt został przeniesiony do puli projektów ponadosiedlowych. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.

Opis projektu

Szybka rozbudowa południowej części Wojszyc, powoduje iż okoliczni mieszkańcy mają problem z przemieszczaniem się przy ulicy Grota-Roweckiego. Brak chodnika od ronda Piotra Bednarza, aż do Gałczyńskiego stwarza realne zagrożenie w ruchu pieszych. Rowerzyści jadą po chodnikach bojąc się dużego ruchu samochodowego, a tym samym sami stwarzają zagrożenie na chodnikach. Coraz więcej osób spaceruje i niestety musi się przeciskać między sobą na istniejącym chodniku. Budowa chodnika od zachodniej strony Grota-Roweckiego pozwoli na poprawę ruchu pieszego a także umożliwi normalne dojście do przystanku przy ul. Oboźnej. Budowa fragmentu ścieżki rowerowej umożliwi dojazd do gotowej infrastruktury rowerowej przy rondzie.

Uzasadnienie projektu

Na wybranej ulicy brakuje chodnika od strony zachodniej. Ruch samochodowy jest bardzo uciążliwy i zagraża bezpieczeństwu pieszych. Niestety pojazdy często przekraczają znacznie prędkość co powoduje, iż rowerzyści uciekają na chodnik i tym samym stwarzają zagrożenie dla pieszych. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż jest to także droga do szkoły przy ul. Gałczyńskiego. Osoby idące na przystanek przy ul. Oboźnej narażone są niestety na potrącenia pojazdów. W tej części osiedla brakuje również ścieżki rowerowej. Rowerzyści potrzebują infrastruktury, która zapewni im: bezpieczeństwo, wygodę, oraz bezpośredni i szybki dojazd do gotowych ścieżek rowerowych zlokalizowanych przy rondzie.

Grupa beneficjentów projektu

Wszyscy piesi i rowerzyści. A konkretnie dzieci chodzące do szkół, okoliczni mieszkańcy idący na przystanki autobusowe, rodziny spacerujące i idące do sklepów, kościoła na cmentarz.

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

Około 2000 osób i około 1000 rowerzystów dziennie w miesiącach kwiecień-październik kiedy jest ciepło.

Elementy projektu

870 x Kostka betonowa, krawężniki, długość około 870mb
870 x Nawierzchnia rowerowa 1 m szerokości ok. 870mb
1 x Zatoczka dla autobusu przy ul. Oboźnej i wiata wraz z ławką

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ponadosiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Wojszyce

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

793

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 793
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 409
Mężczyźni 384

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.