Nr projektu. 376

Budowa interaktywnego karmnika dla kaczek, teleskopu do oglądania ptactwa, oczyszczenie stawu w Parku Południowym i stawu na placu Mordechaja Anielewicza [WBO. 2019]

Głosów: 586

Kategoria: inne

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy
  • Lider projektu: Tomasz Turalski

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z zaznaczeniem, że dla wskazanego zakresu konieczne będzie indywidualne zaprojektowanie i wykonanie interaktywnego karmnika dla kaczek. Szacunkowy koszt inwestycji to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z zaznaczeniem, że dla wskazanego zakresu konieczne będzie indywidualne zaprojektowanie i wykonanie interaktywnego karmnika dla kaczek. Szacunkowy koszt inwestycji to 750 000 zł.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.

Opis projektu

Niestety liczne apele Rady Osiedla Borek oraz samych Radnych Osiedlowych nie pomogły w zagwarantowaniu środków na powstrzymanie postępującego procesu degeneracji środowiska w obu stawach. Środki z WBO powinny wystarczyć na niezbędny zakres prac.
Jednocześnie budowa karmników dla kaczek powinna powstrzymać dokarmianie kaczek białym chlebem co powoduje ich przekarmianie oraz w skrajnych przypadkach doprowadza do zwyrodnień uniemożliwiających latanie.

Uzasadnienie projektu

Każdy kto przebywa w Parku Południowym czy przy stawie na placu Mordechaja Anielewicza, widzi zalegające na brzegach śmieci, ślady substancji chemicznych. Lokalna społeczność w licznych apelach prosiła o zażegnanie tego problemu.
Jednocześnie stworzenie interaktywnego karmnika, dozującego minimalną ilość mieszanki ziaren, umożliwi dokarmianie dzieciom kaczek w Parku Południowym w bezpieczny sposób eliminując proces nieświadomego szkodzenia ptactwu. Postawienie teleskopu nad brzegiem jeziora, w miejscu zaakceptowanym przez konserwatora zabytków będzie sprzyjać rozwojowi zainteresowania przyrodą.

Grupa beneficjentów projektu

Osoby korzystające ze stawów, Parku Południowego

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

ok. 100tyś osób, korzystających z obu stawów

Elementy projektu

1 x Zbadanie stanu chemicznego stawów
1 x Opracowanie planu przeciwdziałania powstawaniu zanieczyszczeń
1 x Usunięcie zanieczyszczeń chemicznych i fizycznych
1 x Wybudowanie np. zapory powstrzymującej napływ zanieczyszczeń
1 x Postawienie karmnika i teleskopu

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Borek

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

586

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 586
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 354
Mężczyźni 232

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.