Nr projektu. 332

Trasa rowerowa na ul. Sienkiewicza [WBO. 2019]

Głosów: 838

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 2 000 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ponadosiedlowy: do 2 000 000 zł

  • Projekt ponadosiedlowy
  • Lider projektu: Aleksander Obłąk

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Po rozpatrzeniu odwołania projekt został oceniony pozytywnie w zakresie jednokierunkowej drogi dla rowerów po północnej stronie ul. Sienkiewicza. Szacunkowy koszt realizacji wynosi 2 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został zweryfikowany negatywnie, ponieważ szacunkowy koszt realizacji wybranego przez Lidera odcinka przekracza 2 000 000 zł. Tym samym projekt nie spełnia kryteriów określonych w § 2 ust. 2. 10) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.

Opis projektu

Budowa drogi dla rowerów na ul. Sienkiewicza, pomiędzy Wyszyńskiego a Bema, po północnej stronie. Jednokierunkowa trasa powinna być oddzielona od ruchu aut i zapewniać wysoki poziom bezpieczeństwa.

Uzasadnienie projektu

Trasa będzie stanowić połączenie Ołbina z drogą dla rowerów na ul. Drobnera. Utworzenie wydzielonej przestrzeni dla rowerów podniesie poziom bezpieczeństwa i sprawi, że więcej osób będzie mogło przemieszczać się rowerem w komfortowy sposób.

Grupa beneficjentów projektu

Osoby korzystające z ul. Sienkiewicza

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

100 000

Elementy projektu

1 x Budowa drogi dla rowerów
1 x Dokumentacja projektowa

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ponadosiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Ołbin

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

838

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 837
Papier 1

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 412
Mężczyźni 426

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.