Nr projektu. 300

Park Brochowski: elektryfikacja, oświetlenie, toalety, nasadzenia [Etap 2] [WBO. 2019]

Głosów: 2 472

Kategoria: inne

Budżet zweryfikowany: 2 000 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ponadosiedlowy: do 2 000 000 zł

  • Projekt ponadosiedlowy
  • Lider projektu: Piotr Szymański

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z wyłączeniem budowy zielonej alei łączącej oba parki, ponieważ jest to niezgodne z mpzp. Tym samym zakres ten nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2. pkt 1) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
W ramach WBO 2018 jest realizowany projekt dot. oświetlenia Parku - nr 576 WBO 2018, W związku z tym wskazana inwestycja musi być zrealizowana zgodnie z wytycznymi MKZ do obecnie sporządzanej koncepcji. Szacunkowy koszt realizacji wynosi 2 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie realizacji.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z wyłączeniem budowy zielonej alei łączącej oba parki, ponieważ jest to niezgodne z mpzp. Tym samym zakres ten nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2. pkt 1) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
W ramach WBO 2018 jest realizowany projekt dot. oświetlenia Parku - nr 576 WBO 2018, W związku z tym wskazana inwestycja musi być zrealizowana zgodnie z wytycznymi Miejskiego Konserwatora Zabytków do obecnie sporządzanej koncepcji.
Szacunkowy koszt realizacji wynosi 2 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie realizacji.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.

Opis projektu

W ramach projektu chcemy kontynuować rozwój parku Brochowskiego i przygotowanie go do większej liczby mieszkańców i nowych aktywności, dlatego planujemy:
- dokończyć zaczętą w poprzednim WBO elektryfikację i oświetlenie parku
- postawić od 1 do 3 toalet w zależności od ostatecznie oszacowanych w konsultacjach potrzebach
- pozostałe środki przeznaczyć na ławki, kosze na śmieci i dodatkowe nasadzenia lub inną formę rozwoju zieleni w parku

Uzasadnienie projektu

Kolejne inwestycje deweloperskie w krótkim czasie znacznie zwiększają liczbę mieszkańców, a przez to i użytkowników parku. Pojawienie się nowych mieszkańców to nie tylko konieczność rozwoju rozmiarowego parku (nowe drzewa, ławki, kosze na śmieci) , ale także lepszego przygotowania parku do celów rekreacyjnych (jak np. spacery czy bieganie stąd oświetlenie), organizacji wydarzeń dla mieszkańców (do czego potrzebny jest prąd), czy też zaadresowanie regularnie zgłaszanego przez mieszkańców problemu braku toalet.

Grupa beneficjentów projektu

Mieszkańcy osiedli korzystający z parku Brochowskiego

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

Kilkanaście tysięcy osób

Elementy projektu

1 x oświetlenie i elektryfikacja
toalety
1 x ławki, kosze na śmieci
1 x nasadzenia lub inny rózwój zieleni

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ponadosiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Brochów

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

2 472

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 2 472
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 335
Mężczyźni 1 137

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.