Nr projektu. 237

Wyznaczenie 17 południka przez miasto WROCŁAW oraz markera na Polanie Popowickiej. [WBO. 2019]

Głosów: 412

Kategoria: inne

Budżet zweryfikowany: 2 000 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ponadosiedlowy: do 2 000 000 zł

  • Projekt ponadosiedlowy
  • Lider projektu: Władysław Kluczewski

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 2 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 2 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sprządzania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.

Opis projektu

Projekt zakłada stworzenie markera, wyznaczającego 17 południk na Polanie Popowickiej oraz słupów na linii południka, na głównych ulicach Wrocławia. Byłaby to kolejna atrakcja turystyczna miasta ale również element edukacyjny dla uczniów, na plenerowe lekcje geografii. Marker byłby betonowym półkolem, ustawionym na linii S-N. Na obwodzie półkola znajdowałyby się nazwy miast, krajów i mórz, przez które przebiega 17 południk oraz odległości do nich od Wrocławia. Granitowe słupy byłyby na przecięciu głównych ulic z 17 południkiem a przy nich tablice informacyjne i nasadzenia drzew.

Uzasadnienie projektu

Jestem autorem drogowskazu i słupów na Osobowicach, przy Moście Milenijnym, które wyznaczają linię południka i wskazują odległości do ważniejszych miast na świecie. Mam przygotowany projekt markera oraz wyznaczone miejsca przecięcia 17 południka z głównymi ulicami Wrocławia, za pomocą odbiornika GPS (jestem z zawodu geodetą) Projekt miałby duże walory edukacyjne dla uczniów wrocławskich szkól i poznawcze dla mieszkańców i turystów.

Grupa beneficjentów projektu

Mieszkańcy Wrocławia, turyści krajowi i zagraniczni, uczniowie szkół.

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

Około 100 000 rocznie.

Elementy projektu

1 x Marker (monument)
9 x Słupy na przecięciu ulic
9 x Tablice informacyjne przy słupach
10 x Drzewa przy każdym słupie i markerze
1 x Tablica przy markerze
1 x Tablica przy markerze

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ponadosiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

412

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 412
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 217
Mężczyźni 195

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.