Nr projektu. 234

Rowerowy Park Mamuta – z toaletą, ścieżką, wyczynowym torem treningowym i nasadzeniami filtrującymi powietrze. [WBO. 2019]

Głosów: 1 838

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 2 000 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ponadosiedlowy: do 2 000 000 zł

  • Projekt ponadosiedlowy
  • Lider projektu: Natalia Bańdo

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie tylko w strefie działek niskiej kategorii gruntowej, czyli w RIVa. Szacunkowy koszt realizacji wynosi 2 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie tylko w strefie działek niskiej kategorii gruntowej, czyli w RIVa. Szacunkowy koszt realizacji wynosi 2 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. W interpretacji UMW występują projekty podobne: 36, 131, 234, 322.

Opis projektu

Scalamy Park Mamuta i powiększamy go o wschodnią część (ok. 7 ha). Główną atrakcją będzie „track-mut”, czyli specjalny tor przeznaczony do uprawiania sportów ekstremalnych w formie górek wraz z wielofunkcyjnymi urządzeniami treningowymi. Mamucia ścieżka biegnąć będzie od Polany Mamuta aż do wschodniego wejścia, gdzie zaplanowaliśmy specjalne grupy roślin oczyszczające powietrze. Tereny nadrzeczne wzbogacimy o niewielkie „polodowcowe” pagórki z widokiem na rzekę a przejścia między nimi będą gratką dla małych odkrywców i psów. Polana Profesorów stała się już miejscem integracyjnych, dlatego chcemy dodać tam siedziska wspólnotowe. Obok planujemy toaletę z zielonym dachem, szafkami dla sportowców i zapleczem do przechowywania np. leżaków.

Uzasadnienie projektu

Projekt jest kontynuacją projektu zgłoszonego do WBO 2014 „Park Wspólnotowy Ślężański Mamut”. Chcemy zrealizować dalsze etapy koncepcji Parku Mamuta, która obejmuje dwie części o łącznej pow. 12 ha. Zachodnia część przybrała już rodzinną, edukacyjną i przyrodniczą formę z mamutem Cioskiem dla młodszej młodzieży. Natomiast wschodnią (wstępnie uporządkowaną) zaplanowano jako przestrzeń do bardziej aktywnego wypoczynku w krajobrazowej scenerii oraz lokalnych wydarzeń kulturalnych, jak pierwsze „wianki” w noc świętojańską 2018 r. W WBO 2019 wprowadzamy atrakcje dla trochę większych i sportowych przyjaciół mamuta, tak by każdy mógł spędzić tu czas miło, zdrowo, wyczynowo, a przede wszystkim „stadnie".

Grupa beneficjentów projektu

Dla wszystkich grup beneficjentów. Wspólnotowy park krajobrazowy, jakim staje się Park Mamuta, to zarówno ekologiczna, jak i więziotwórcza przestrzeń publiczna o zróżnicowanym programie.

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

Park Mamuta otwarty jest dla wszystkich mieszkańców i gości Wrocławia (ok. 600 000 osób). Bliskość pętli dla tramwajów i autobusów sprawia, że dojazd z innych rejonów miasta jest równie wygodny.

Elementy projektu

1 x „Track-mut” - rowerowy tor wyczynowy z urządzeniami rekreacyjnymi.
1 x Mamucia pieszo-rowerowa ścieżka łącząca wschodnie wejście przy moście Racławickim z Polaną Mamuta.
1800 x Wschodnie wejście przy moście Racławickim z roślinami filtrującymi powietrze.
1 x Totem informacyjny przy wschodnim wejściu.
1 x Toaleta z szafkami, zapleczem i zielonym dachem – dla obu części parku.
3 x Górki rekreacyjno-widokowe z przygodowym, naturalnym miejscem zabaw.
5 x Wielofunkcyjne siedziska wspólnotowe.
1 x Uporządkowanie terenu.

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ponadosiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: Osiedle Oporów. Obszar między ul. Bukowskiego, mostem Racławickim i rzeką Ślęzą.

Osiedle: Oporów

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 838

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 837
Papier 1

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 952
Mężczyźni 886

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.