Nr projektu. 215

Serce Szczepina dla każdego - kompleksowe zagospodarowanie skweru między Inowrocławską, Zachodnią i Mł. Techników [WBO. 2019]

Głosów: 1 765

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy
  • Lider projektu: Joanna Klima

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z zaznaczeniem, że konieczne jest etapowanie inwestycji. Realizacja musi nawiązywać do koncepcji, która jest sporządzona dla przedmiotowego terenu w ramach WBO 2017. Szacunkowy koszt realizacji wynosi 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z zaznaczeniem, że konieczne jest etapowanie inwestycji. Realizacja musi nawiązywać do koncepcji, która jest sporządzona dla przedmiotowego terenu w ramach WBO 2017. Szacunkowy koszt realizacji wynosi 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.

Opis projektu

Projekt zakłada wyposażenie terenu w II etap placu zabaw dla dzieci starszych, w miejsca relaksu dla dorosłych (stoły szachowe, do tenisa stołowego), architekturę krajobrazu ( labirynty i szałasy zielone dla dzieci, nasadzenia drzew i krzewów owocowych), wytyczenie nowych ścieżek, modernizacja górki saneczkowej przez zamontowanie na jej zboczu zjeżdżalni, wykonanie podłączenia terenu do prądu, tak by Skwer św. Damiana de Veuster stał się centrum rekreacyjnym na Szczepinie.

Uzasadnienie projektu

Aktualnie skwer jest miejscem imprez osiedlowych, dzięki kontenerowi Parki ESK i 2 zrealizowanym na tym terenie projektom WBO 2016 i 2017 stał się miejscem odwiedzanym przez licznych mieszkańców. By został Sercem Szczepina czyli centrum spotkań mieszkańców w plenerze potrzeba jeszcze kilku udogodnień, tj. stworzenia miejsc rekreacyjnych dla dorosłych, dokończenie kompleksu placu zabaw dla dzieci starszych (Serce Szczepina dla Juniorów WBO 2017) oraz uzbrojenia działki w prąd, tak by został on miejscem wydarzeń kulturalnych i społecznych na osiedlu. Teren ma wykonaną koncepcję zagospodarowania terenu (w załączniku)

Grupa beneficjentów projektu

Beneficjentami będą wszyscy mieszkańcy osiedla. II etap projektu Serce Szczepina dla Juniorów adresowany jest do rodzin z dziećmi. Stoły szachowe dedykowane są głównie seniorom. Zieleń dla każdego!

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

ok 10 tys mieszkańców

Elementy projektu

4 x urządzenia zabawowe wolnostojące
1 x zjeżdżalnia jako doposażenie już istniejącego zestawu "Pantera"
2 x stolik szachowy
1 x zjeżdżalnia zamontowana na górce saneczkowej
2 x szałas zielony z wierzby
1 x labirynt żywopłotowy
10 x nasadzenia drzew
10 x nasadzenie krzewów
5 x nasadzenia kwiatów
1 x stół do tenisa stołowego
podłączenie prądu
3 x wytyczenie nowych dróżek wg przedeptów

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: Skwer Św. Damiana de Veuster

Osiedle: Szczepin

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 765

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 765
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 042
Mężczyźni 723

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.