Nr projektu. 193

Jerzmanowo na sportowo - stworzenie ścieżki zdrowia oraz rozbudowa placu zabaw [WBO. 2019]

Głosów: 592

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy
  • Lider projektu: Marta Silingiewicz

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie. Z uwagi na fakt, że lokalizacja urządzeń rekreacyjnych, placu zabaw –wymaga zachowania odległości od linii rozgraniczającej ulicę min. 10 m - zaprojektowany układ może wykluczyć możliwość umiejscowienia ścieżki zdrowia – jako osobne stacje – dlatego też zagospodarowanie związane ze strefą do ćwiczeń będzie możliwe na jednym polu w sąsiedztwie placu zabaw. Szacunkowy koszt realizacji wynosi 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie. Z uwagi na fakt, że lokalizacja urządzeń rekreacyjnych, placu zabaw –wymaga zachowania odległości od linii rozgraniczającej ulicę min. 10 m - zaprojektowany układ może wykluczyć możliwość umiejscowienia ścieżki zdrowia – jako osobne stacje – dlatego też zagospodarowanie związane ze strefą do ćwiczeń będzie możliwe na jednym polu w sąsiedztwie placu zabaw. Szacunkowy koszt realizacji wynosi 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.

Opis projektu

W ramach projektu przewidziane jest stworzenie centrum rekreacji na świeżym powietrzu, składającym się ze ścieżki zdrowia dla użytkowników w różnym wieku oraz placu zabaw dla najmłodszych wrocławian. Poprzez stylizację urządzeń i umieszczenie tablic edukacyjnych centrum będzie nawiązywało do fauny i flory pobliskiego Parku Krajobrazowego Dolina Bystrzycy. Strefa ta zlokalizowana będzie pomiędzy ulicami Adamczewskich i Jerzmanowską, obok istniejącego placu zabaw. Ścieżka zdrowia będzie się składała z kilku stacji, a każda z nich przeznaczona będzie do różnego rodzaju ćwiczeń. Zaplanowane jest również stworzenie strefy odpoczynku z ławkami oraz doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia tematycznie nawiązujące do motywu centrum.

Uzasadnienie projektu

Osiedle Jerzmanowo stale się rozbudowuje. Przybywa domów jednorodzinnych, niskich budynków mieszkalnych, a wraz z nimi nowych mieszkańców. Brakuje tu jednak miejsca, gdzie można byłoby aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu. Centrum rekreacyjne składające się ze ścieżki zdrowia i placu zabaw wypełni ten brak oraz w doskonały sposób pozwoli na zintegrowanie mieszkańców w różnym wieku. Będzie to idealne miejsce do spędzenia wolnego czasu, poprawy kondycji fizycznej oraz rozwoju motorycznego dzieci. Ponadto znacząco wpłynie na zwiększenia atrakcyjności okolicy, a dzięki pojawiającemu się motywowi przyrodniczemu będzie edukowało swoich najmłodszych użytkowników oraz promowało sąsiadujący park krajobrazowy.

Grupa beneficjentów projektu

Projekt skierowany jest do mieszkańców Jerzmanowa i okolicznych osiedli. Z powstałej infrastruktury będą mogły skorzystać wszystkie pokolenia wrocławian- dzieci, młodzież, dorośli oraz seniorzy.

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

700 osób

Elementy projektu

6 x Budowa ścieżki zdrowia, obok istniejącego placu zabaw
12 x Doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia i tablice edukacyjne
1 x Przygotowanie podłoża, alejek
3 x Instalacja ławek i koszy na śmieci
4 x Nasadzenie drzewek oraz wysianie trawy

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

592

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 592
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 343
Mężczyźni 249

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.