Nr projektu. 157

Bezpieczniej na Widawie [WBO. 2019]

Głosów: 55

Kategoria: drogowe

Budżet zweryfikowany: 300 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie. Szacunkowy koszt realizacji wynosi 300 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie. Szacunkowy koszt realizacji wynosi 300 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.

Opis projektu

Projekt zakłada budowę progów zwalniających na pięciu ulicach osiedla Widawa. Łącznie miałoby powstać 11 progów. Cztery z pięciu ulic mają ok. 200m długości, co przekłada się na próg zwalniający co 100m. Wyjątkiem jest ulica Zygmunta Markowskiego, która ma ponad 300m. Tam powstałyby 3 progi zwalniające.

Uzasadnienie projektu

Każda z pięciu ulic dostała w ostatnim czasie nową nawierzchnię. To na pewno ułatwiło przemieszczanie się mieszkańcom. Niestety, takie inwestycje mają też swoje złe strony. Kierowcy niechętnie stosują się do ograniczeń prędkości na tych ulicach i doprowadzają do niebezpiecznych sytuacji. Budowa progów ma temu zapobiec w przyszłości.

Grupa beneficjentów projektu

Beneficjentami będą przede wszystkim mieszkańcy wskazanych poniżej ulic, którzy dzięki uspokojeniu ruchu będą mogli czuć się bezpieczniej.

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu to ok. 60 mieszkańców.

Elementy projektu

2 x Próg zwalniający w ul. Miętowej
2 x Próg zwalniający w ul. Ostowej Północnej
2 x Próg zwalniający w ul. Jubilerskiej
2 x Próg zwalniający w ul. Pielęgniarskiej
3 x Próg zwalniający w ul. Zygmunta Markowskiego

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Widawa

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

55

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 55
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 23
Mężczyźni 32

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.