Nr projektu. 77

Odnowienie Szpetnych Wiaduktów Kolejowych [WBO. 2018]

Głosów: 1 107

Kategoria: inne

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ogólnomiejski: do 1 000 000 zł

  • Projekt ogólnomiejski
  • Lider projektu: Ludmiła Makuchowska Makuchowska

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, jednak w związku z tym, że wiadukty nie są w zarządzie Gminy Wrocław, inwestycje będą wymagały uzgodnień ze spółką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Może to wydłużyć czas realizacji. Szacunkowy koszt inwestycji to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, jednak w związku z tym, że wiadukty nie są w zarządzie Gminy Wrocław, inwestycje będą wymagały uzgodnień ze spółką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Może to wydłużyć czas realizacji. Szacunkowy koszt inwestycji to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie

Projekt zakłada odnowienie i odmalowanie szpecących nasze miasto wiaduktów kolejowych należących do Gminy Wrocław i znajdujących się nad głównymi arteriami miasta: Grabiszyńską, Legnicką, Borowskiej i Bolesława Krzywoustego (numery L349, L752, L349 i L292). Szacunkowy koszt inwestycji to 250 tys. zł.

Elementy projektu

Malowanie wiaduktu L349 Grabiszyńska
Malowanie wiaduktu L349 Legnicka
Malowanie wiaduktu L752 Borowska
Malowanie wiaduktu L292 Krzywoustego

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ogólnomiejski

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Wrocław

Załączniki

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 107

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 076
Papier 31

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 605
Mężczyźni 502

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.