Nr projektu. 641

Odnówmy mozaikowe kwietniki! [WBO. 2018]

Głosów: 7 624

Kategoria: zabytkowe

Budżet zweryfikowany: 100 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Projekt zabytkowy: do 100 000 zł

  • Projekt zabytkowy
  • Lider projektu: Joanna Klima
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2018

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, ale docelowa lokalizacja zostanie ustalona z Miejskiego Konserwatora Zabytków na etapie realizacji zadania. Kwietniki mogłyby stanąć np. na ul. Ruskiej. Szacunkowy koszt zadania to 100 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie realizacji inwestycji.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, ale docelowa lokalizacja zostanie ustalona z MKZ na etapie realizacji zadania. Kwietniki mogłyby stanąć np. na ul. Ruskiej. Szacunkowy koszt zadania to 100 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie realizacji inwestycji.

Uzasadnienie

30 lat temu pod koniec lat 80-tych ozdabiały plac Solny, a na ławkach ustawionych pomiędzy nimi zmęczony przechodzień mógł chwilę odpocząć podziwiając niezwykłą architekturę i klimat wrocławskiej starówki. Dziś niezabezpieczone niszczeją na podwórku Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.
Kwietniki z placu Solnego, bo o nich tutaj mowa dzięki Wrocławskiemu Budżetowi Obywatelskiemu mogą odzyskać swoja dawną funkcję i dalej służyć wrocławianom. Uważamy, iż "Zabytkowe WBO" to wspaniała okazja by przywrócić kwietnikom ich dawną funkcję.
Odnowione i odrestaurowane kwietniki jako doskonały przykład małej architektury lat 80-tych XX wieku powinny ponownie zaistnieć w przestrzeni miejskiej Wrocławia, cieszyć oko jego mieszkańców oraz odwiedzających nasze miasto turystów.
Nie chcemy sugerować na razie żadnej lokalizacji, gdzie kwietniki i ławki mogłyby ponownie być usytuowane. Z racji swojego modernistycznego wzornictwa świetnie uzupełnią przestrzeń publiczną o tym charakterze. Chcielibyśmy jednak, żeby wyboru miejsca dokonali mieszkańcy i mieszkanki w konsultacjach.

Elementy projektu

Odnowienie mozaikowych kwietników z pl. Solnego
Nasadzenia kwiatów
Wybór na drodze konsultacji lokalizacji w przestrzeni miejskiej

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt zabytkowy

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Stare Miasto

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

7 624

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 6 444
Papier 1 180

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 4 801
Mężczyźni 2 823

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


09.10.2019

Projekt zrealizowany. Oddany do użytku.