Nr projektu. 626

Elektroniczne wyświetlacze na przystankach MPK na głównych przystankach Oporowa i Kleciny oraz oświetlenie alejki rowerowo-pieszej [WBO. 2018]

Głosów: 845

Kategoria: komunikacja zbiorowa

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Grabiszyn-Grabiszynek, Krzyki-Partynice, Oporów, Klecina)
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2018

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację zadania to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację zadania to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 286 i 626. Do liderów należy decyzja czy na etapie poprawek będą chcieli je ze sobą połączyć.

Uzasadnienie

Elektroniczne wyświetlacze ułatwiają podróżowanie po Wrocławiu. Składamy projekt uwzględniający ich budowę na głównych przystankach Oporowa i Kleciny tzn. dla Oporowa 3 wyświetlacze na 3 przystankach na skrzyżowaniu Wiejska/Karmelkowa/Solskiego, a na Klecinie 4 wyświetlacze na przystankach: Marchewkowa, Wałbrzyska, 2x Kościelna. Dokładna lista przystanków możliwa do zmiany zależnie od zapotrzebowania. Dodatkowo prosimy o oświetlenie alejki pomiędzy Ostroroga i Bukowskiego.

Elementy projektu

Wyświetlacze
Lampy

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 10: Grabiszyn-Grabiszynek, Krzyki-Partynice, Oporów, Klecina

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Klecina, Oporów

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

845

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 834
Papier 11

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 480
Mężczyźni 365

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


04.04.2019

Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Otwarcie ofert 17 kwietnia.