Nr projektu. 593

Fontanna w Parku Brochowskim - rewitalizacja zabytkowego założenia wodnego w Parku Brochowskim [WBO. 2018]

Głosów: 1 970

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ogólnomiejski: do 1 000 000 zł

  • Projekt ogólnomiejski
  • Lider projektu: Piotr Szymański Szymański

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację zadania to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu, rozwiązania estetyczne i technologiczne dotyczące fontanny, zostaną ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację zadania to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu, rozwiązania estetyczne i technologiczne dotyczące fontanny, zostaną ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 593 i 595.

Uzasadnienie

Celem projektu jest rewitalizacja zabytkowego założenia wodnego i postawienie fontanny przed pozostałościami po zabytkowym folwarku w centrum parku Brochowskiego.

Park Brochowski powstał w latach 1727 - 1733 i był elementem łącznym z pałacem i folwarkiem. Nowy kształt parkowi, który w swym zarysie przetrwał do obecnych czasów nadała rodzina Walterów w drugiej połowie XIX wieku, park został poszerzony do budowanej linii kolejowej a tym samym Brochówka znalazła się na terenie parku (wcześniej stanowiła jego granicę, co wyraźnie widać na rycinach F. Wernhera). Stworzony został przez Walterów system hydrotechniczny z wykorzystaniem przepływającej Brochówki. W wyniku tych zmian przed pałacem pojawił się staw. W wyniku rewitalizacji dokonanej w latach 1970-tych na terenie stanu powstało założenie fontanny z którego istnieje dziś niecka i kamienne otoczenie.

W ramach projektu chcemy dokończyć rewitalizację parku i ogłosić konkurs na rzeźbę fontanny oraz sfinansować jej postawienie.

Więcej informacji o historii parku: http://brochow-historia.strefa.pl/park.html

Elementy projektu

Konkurs i budowa rzeźby fontanny

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ogólnomiejski

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Brochów

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 970

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 444
Papier 526

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 125
Mężczyźni 845

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.