Nr projektu. 583

Brochowskie Skwery - zadbane i odnowione [ETAP 1] [WBO. 2018]

Głosów: 1 196

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Przedmieście Oławskie, Księże, Brochów, Bieńkowice)
  • Lider projektu: Piotr Szymański Szymański

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z uwagami. Pozytywnie dla działki nr 117, AM-27, obręb Brochów oraz działki nr 25, AM-22, obręb Brochów.
Część działek nie może być zagospodarowana, ponieważ są objęte umową dzierżawy. Ponadto, należy z zakresu wyłączyć działkę nr 21, AM-5, obręb Brochów - realizacja ul. Mościckiego ujęta w planach w latach 2020-2021. Kwota potrzebna na realizację zadania to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 290 i 583.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z uwagami. Część działek nie może być zagospodarowana, ponieważ są objęte umową dzierżawy. Ponadto należy z zakresu wyłączyć działkę nr 21 AM-5 Obręb Brochów - realizacja ul. Mościckiego ujęta w planach w latach 2020-2021.
Kwota potrzebna na realizację zadania to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 290 i 583. Do liderów należy decyzja czy na etapie poprawek będą chcieli je ze sobą połączyć.

Uzasadnienie

Celem projektu jest doprowadzenie do odnowy, rewitalizacji i uporządkowania brochowskich skwerów:
- pl. Mongolskiego,
- pl. Indyjskiego.

W ogólności w każdym z powyższych:
- uporządkowanie zieleni, dokonanie nasadzeń drzew, krzewów,
- uporządkowanie parkowania i wjazdu/wyjazdu na tych skwerach, gdzie obecnie istnieją miejsca do parkowania, wyznaczenie miejsc parkingowych wokół skweru, zabezpieczenie skweru przed dzikim parkowaniem (krawężnikiem lub zieloną barierą jak np. krzewy),
- umieszczenie ławek, kubłów na śmieci/pojemników na psie odchody,
- w miarę możliwości budżetowych - oświetlenie tam, gdzie go jeszcze brak,
- wyrównanie tras pieszych, a tam gdzie jest to uzasadnione - również budowa chodnika na wyznaczonych trasach - w miarę możliwości budżetowych.

Elementy projektu

Uporządkowanie zieleni/nasadzenia
Uporządkowanie parkowania
Montaż ławek, kubłów na śmieci i psie odchody
Oświetlenie
Wyrównanie tras pieszych

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 6: Przedmieście Oławskie, Księże, Brochów, Bieńkowice

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Brochów

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 196

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 698
Papier 498

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 677
Mężczyźni 519

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.