Nr projektu. 581

Wielki Grabiszyński: Akacjowa aleja Odkrywców, nasadzenia na ulicy Racławickiej [WBO. 2018]

Głosów: 426

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 100 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Grabiszyn-Grabiszynek, Krzyki-Partynice, Oporów, Klecina)
  • Lider projektu: Michał Sznajder

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie uzupełnień nasadzeń drzew na ulicach Odkrywców i Racławickiej. Kwota potrzebna na realizację zadania to 100 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie wyłącznie w zakresie uzupełnień nasadzeń drzew. Kwota potrzebna na realizację to 50 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie

Chcielibyśmy odtworzenia szpaleru akacji rosnących na ulicy Odkrywców i nowego szpaleru na ulicy Racławickiej.

Ulica Odkrywców to jedna z najstarszych ulic osiedla Grabiszynek. Przez wiele lat mogła się pochwalić pięknym szpalerem rosnącym po obu jej stronach. Pojedyncze stare okazy drzew mają nawet 150 cm obwodu.

Jednak ząb czasu poważnie nadwyrężył drzewa rosnące przy tej ulicy. Wiele zostało wyciętych, powalonych przez wiatr, występują duże szpary. Najstarsze drzewa są w kiepskiej kondycji, często porażone jemiołą. Dodatkowo gleba wokół drzew jest zbita i rozjeżdżona przez samochody. Dlatego też składamy niniejszy projekt mający uratować akacjową aleję na Odkrywców i zakładamy uzupełnienie nasadzeń drzew.

Dla ulicy Racławickiej celem projektu jest zwiększenie ilości drzew i krzewów przy ulicy Racławickiej. Po konsultacjach z biurem WBO w ramach zadania może być nasadzonych 10 drzew oraz krzewy na długości 200 m. Gatunki drzew i krzewów będą wybrane tak, aby komponowały się z istniejącym nasadzeniem.

Stwórzmy świat korzystny dla pszczół i dzikich zapylaczy zamiast hałasu i spalin!

Elementy projektu

Uzupełnienie nasadzeń

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 10: Grabiszyn-Grabiszynek, Krzyki-Partynice, Oporów, Klecina

Lokalizacja szczegółowa: Ulica Odkrywców, Ulica Racławicka, osiedle Grabiszynek

Osiedle: Grabiszyn-Grabiszynek

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

426

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 416
Papier 10

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 220
Mężczyźni 206

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.