Nr projektu. 576

Oświetlenie i elektryfikacja parku Brochowskiego [ETAP 1] [WBO. 2018]

Głosów: 1 932

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Przedmieście Oławskie, Księże, Brochów, Bieńkowice)
  • Lider projektu: Piotr Szymański
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2018

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Inwestycja wymaga etapowania. Kwota potrzebna na realizację części zadania to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu będzie uzależniony od decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków i zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 302, 559 i 576.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Inwestycja wymaga etapowania. Kwota potrzebna na realizację części zadania to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu będzie uzależniony od decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków i zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 242, 302, 559 i 576.

Uzasadnienie

Celem projektu jest oświetlenie pierwszej części parku Brochowskiego wraz z doprowadzeniem zasilania umożliwiającego organizację w parku imprez takich jak festyn osiedlowy.

Park Brochowski służy kilku tysiącom mieszkańców osiedli i gmin ościennych - Jagodna, Brochowa, Bieńkowic czy Iwin. Spędzają w nim czas osoby w różnym wieku wykonujący różne aktywności: zakochane pary, rodzice z wózkami, starsze osoby, biegacze i uprawiający nordic walking. Można w nim zarówno zjeść piknik, jak i poćwiczyć na siłowni, skorzystać tam z takich atrakcji jak chociażby labirynt grabowy, plac zabaw czy liczne kładki i mostki.

Jest to też idealne miejsce do realizacji mniejszych lub większych wydarzeń osiedlowych, takich jak festyn czy koncerty lub zabawy dla dzieci. Ze względu na bliskość do wielu osiedli, takie wydarzenia byłyby dostępne dla szerokiej grupy mieszkańców.

Dziś ze względu na brak oświetlenia i odpowiednich podłączeń, z parku nie sposób korzystać po zmroku, ani nie da się w nim zorganizować wydarzenia wymagającego prądu. W niniejszym projekcie - pierwszym etapie - chcemy doprowadzić do oświetlenia pierwszego etapu parku wraz z wykonaniem przyłączy do prądu w północnej części parku. Podłączenie chcemy rozpocząć od ul. Konduktorskiej lub od obszaru Hotelu Brochów, w zależności od warunków technicznych i tego jak daleko z danego punktu będzie można poprowadzić elektryfikację.

Elementy projektu

Oświetlenie części parku
Elektryfikacja części parku
Wykonanie przyłącza do prądu na potrzeby wydarzeń

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 6: Przedmieście Oławskie, Księże, Brochów, Bieńkowice

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Brochów

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 932

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 429
Papier 503

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 080
Mężczyźni 852

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.