Nr projektu. 548

Sensor Zachodnia 1. Zagospodarowanie wewnętrznego dziedzińca w budynku użyteczności publicznej na "Sensorycznego patio" oraz stworzenie mobilnego toru do nauki jazdy na wózku inwalidzkim. [WBO. 2018]

Głosów: 339

Kategoria: inne

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., Gądów-Popowice Płd., Szczepin)
  • Lider projektu: Tomasz Siemież

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie wskazanym w formularzu poprawkowym w kwocie 250 000 zł. Konieczne jest etapowanie inwestycji. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie realizacji.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, pod warunkiem dokonania przez lidera ustaleń z zarządcą obiektu - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w przedmiocie nadzoru i opieki nad dziedzińcem po jego remoncie. Stosowne porozumienie powinno zostać podpisane do końca weryfikacji projektów WBO 2018.

Uzasadnienie

Projekt zakłada stworzenie wspólnej kreatywnej przestrzeni, ogólnodostępnej dla mieszkańców i służącej do działalności placówki "Sensor Zachodnia 1" zajmującej się arteterapią i aktywizacją osób z niepełnosprawnością. W tym samym budynku znajduje się biuro i świetlica Rady Osiedla Szczepin oraz MOPS. Wspólnie realizowane są inicjatywy społeczne m.in. Klub Seniora, wydawana jest żywność potrzebującym osobom, prowadzona jest arteterapia, ma tu siedzibę nieformala grupa "ONiSprawni", funkcjonuje mini salka rehabilitacyjna. Szczególną działalnością "Sensora" jest prowadzona społecznie szkółka nauki jazdy na wózku inwalidzkim dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz warsztaty "jak pomóc osobie na wózku inwalidzkim". Mobilny tor do nauki jazdy na wózku inwalidzkim umożliwi prowadzenie takich warsztatów w trakcie festynów, pikników szkolnych i osiedlowych oraz w urzędach, zakładach pracy. Współpracujący z Sensorem trenerzy aktywnej rehabilitacji będą mieli dostęp do prawdopodobnie jedynego we Wrocławiu takiego zestawu przeszkód, podestów i podjazdów. System ten na co dzień będzie wykorzystywany w "Sensorycznym patio", na które chcemy zaadaptować wewnętrzny dziedziniec budynku. Wg założeń będzie to trzy poziomowy taras z podjazdem i wszechstronnym zastosowaniem, min. jako przestrzeń do spotkań integracyjnych, warsztatów arteterapii, letnia kawiarenka. Ma to być miejsce przyjazne w przełamywaniu barier zarówno architektonicznych jak i komunikacyjnych o innowacyjnej konstrukcji z obrotową platformą, schowkami, opuszczanymi z sufitu stolikami z zestawem gier planszowych, a jako krzesła będą wykorzystywane wózki inwalidzkie. Rozwiązania techniczne mają umożliwić funkcjonowanie Patio również jako scena teatralnej, gdzie aktorami są m.in. osoby na wózkach inwalidzkich.

Elementy projektu

Wykonanie projektu budowlanego na adaptację wewnętrznego dziedzińca od strony zachodniej w budynku przy ul. Zachodniej 1
Wykonanie lekkiej konstrukcji przesuwanego zadaszenia nad stworzonym "Sensorycznym patio"
Zabudowa dziedzińca wg projektu "Sensorycznego patio", oparte na koncepcji trzy poziomowego tarasu wzdłuż którego będzie podjazd dla wózków inwalidzkich
Zakup i montaż elementów wyposażenia "Sensorycznego patio", m.in. stoliki, krzesła, regały, schowki, obrotowa platforma, pochylnie
Projekt i wykonanie z konstrukcji aluminiowej elementów tworzących mobilny tor do nauki jazdy na wózku inwalidzkim, m.in. podesty, pochylnie, zjazdy, atrapa krawężnika, atrapa schodów
Nasadzenia roślin komponujących się projektem "Sensoryczne patio"

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 12: Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., Gądów-Popowice Płd., Szczepin

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Szczepin

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

339

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 197
Papier 142

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 203
Mężczyźni 136

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.