Nr projektu. 542

Trasa rowerowa od pl. Teatralnego do ul. Kazimierza Wielkiego [WBO. 2018]

Głosów: 799

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 600 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Nadodrze, Ołbin, Stare Miasto, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Świdnickie)

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie realizacji ścieżki na odcinku od pl. Teatralnego do ul. Kazimierza Wielkiego. Ul. Bożego Ciała będzie brana pod uwagę dopiero po przebudowie przystanków wiedeńskich na ul. Świdnickiej. Kwota potrzebna na realizację zadania to 600 000 zł. Ostateczny zakres projektu i przebieg ścieżki zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie realizacji ścieżki na odcinku od pl. Teatralnego do ul. Kazimierza Wielkiego. Kwota potrzebna na realizację zadania to 600 000 zł. Ostateczny zakres projektu i przebieg ścieżki zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie

Na ulicy Widok nie ma obecnie infrastruktury rowerowej. Tymczasem stanowi ona kontynuację trasy z największym ruchem rowerowym we Wrocławiu czyli drogi rowerowej na ulicy Powstańców Śląskich. Dzięki pasowi i kontrapasowi rowerowemu na tej ulicy rowerzyści będą mogli bezpiecznie dojechać rowerem z Krzyków do centrum miasta.

Elementy projektu

Nowe oznakowanie pionowe i poziome
Opracowanie projektu nowej organizacji ruchu
Dodatkowe sygnalizatory rowerowe na skrzyżowaniu Kazimierza Wielkiego/Widok
Opracowanie projektu nowych programów sygnalizacji

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 1: Nadodrze, Ołbin, Stare Miasto, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Świdnickie

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Stare Miasto

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

799

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 795
Papier 4

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 395
Mężczyźni 404

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.