Nr projektu. 530

Chodnik, droga rowerowa i park linearny na Konduktorskiej [WBO. 2018]

Głosów: 329

Kategoria: rewitalizacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Ołtaszyn, Wojszyce, Jagodno)

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Dla przedmiotowego terenu opracowana jest dokumentacja projektowa. W ramach tego projektu spółka Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. realizuje nasadzenia kompensacyjne wraz z posadowieniem ławek i koszy na śmieci. Pozostały zakres może być zrealizowany w ramach WBO. Kwota potrzebna na realizację zadania to 750 000 zł. Inwestycja wymaga etapowania prac. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 139 i 530.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Dla przedmiotowego terenu opracowana jest dokumentacja projektowa. W ramach tego projektu spółka Wrocławskie Inwestycje realizuje nasadzenia kompensacyjne wraz z posadowieniem ławek i koszy na śmieci. Pozostały zakres może być zrealizowany w ramach WBO. Kwota potrzebna na realizację zadania to 750 000 zł. Inwestycja wymaga etapowania prac. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 139 i 530. Do liderów należy decyzja czy na etapie poprawek będą chcieli je ze sobą połączyć.

Uzasadnienie

W zeszłym roku na ulicy Konduktorskiej pojawiły się chodnik i droga rowerowa. Wydają się one jednak puste, pomimo tego, że przy samej jezdni rosną już duże drzewa. Ponadto urywają się na wysokości osiedla Mała Toskania, 200m od skrzyżowania z ul. Buforową. Należy wykorzystać dostępną przestrzeń i możliwie gęsto obsadzić je drzewami i krzewami, a także uzupełnić ławkami i koszami na śmieci, tworząc mały, podłużny park (tzw. park linearny) wzdłuż ulicy. Trzeba też koniecznie przygotować przedłużenie do ul. Buforowej i połączenie z powstającymi tam chodnikami i drogami rowerowymi. Realizacja tego projektu pozwoli na stworzenie przyjemnej i funkcjonalnej przestrzeni dla mieszkańców dynamicznie rozbudowującej się okolicy.

Elementy projektu

Park linearny - nasadzenia drzew i krzewów na odcinku ok. 700m
Ławki i elementy małej architektury
Chodnik i droga rowerowa na odcinku ok. 200m

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 8: Ołtaszyn, Wojszyce, Jagodno

Lokalizacja szczegółowa: Ulica Konduktorska

Osiedle: Jagodno

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

329

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 329
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 174
Mężczyźni 155

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.