Nr projektu. 514

Bezpieczne przejście dla pieszych Skwierzyńska/Zaporoska [WBO. 2018]

Głosów: 218

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Gajowice, Powstańców Śląskich, Borek)

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację zadania to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie

Celem projektu jest utworzenie bezpiecznego przejścia dla pieszych i rowerzystów przy zbiegu ulicy Skwierzyńskiej i Zaporoskiej.

Jest to nietypowe skrzyżowanie, które w miejscu przejścia dla pieszych łączy ze sobą aż 4 pasy ruchu (!). Ze względu na brak wymalowanych pasów, kierowcy gubią się, tworząc niebezpieczeństwo dla pieszych i rowerzystów.

Proponowane rozwiązanie obejmuje utworzenie wyspy na środku przejścia, która pozwoli pieszym bezpiecznie pokonać kolejne dwa pasy ruchu. Konieczne jest także wymalowanie nowych pasów przejścia dla pieszych (wraz z wyznaczeniem ścieżki rowerowej) oraz wyznaczenie poziomych linii wyznaczających pasy ruchu dla samochodów.

Elementy projektu

Utworzenie wyspy na środku jezdni dla pieszych
Wymalowanie nowych pasów dla pieszych
Wymalowanie drogi dla rowerów

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 9: Gajowice, Powstańców Śląskich, Borek

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Powstańców Śląskich

Załączniki

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

218

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 216
Papier 2

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 135
Mężczyźni 83

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.