Nr projektu. 504

Park Słowackiego na nowo [WBO. 2018]

Głosów: 354

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 1 000 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ogólnomiejski: do 1 000 000 zł

  • Projekt ogólnomiejski
  • Lider projektu: Jakub Nowotarski

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, jednak realizacja zadania potrwa prawdopodobnie dłużej niż 1 rok. Konieczne jest etapowanie zadania. Kwota dla I etapu to 1 000 000 zł. Obszar wpisany do rejestru zabytków, przebudowy powinny być prowadzone wg projektu rewaloryzacji całego systemu komunikacyjnego parku, aby zachować jego spójność i zabytkowy charakter. Wymagane będzie uzyskanie decyzji - pozwolenia konserwatorskiego, także dla nowych nasadzeń zieleni. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie jednak realizacja zadania potrwa prawdopodobnie dłużej niż 1 rok. Konieczne jest etapowanie zadania. Kwota dla I etapu to 1 mln zł. Obszar wpisany do rejestru zabytków, przebudowy powinny być prowadzone wg projektu rewaloryzacji całego systemu komunikacyjnego parku, aby zachować jego spójność i zabytkowy charakter. Wymagane będzie uzyskanie decyzji-pozwolenia konserwatorskiego, także dla nowych nasadzeń zieleni. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie

Park Słowackiego po deszczu wygląda źle. Główna alejka jest cała w błocie, a przemieszcza się tamtędy wielu z nas. Czas to zmienić - może być wygodniej dla nas i roślin, a jednocześnie ładniej.

Główną alejkę trzeba kompleksowo przebudować na chodnik rampowy (w miejscach, gdzie zbiera się woda). W ten sposób nie zostaną uszkodzone korzenie drzew. Jednocześnie w ramach projektów należy zbudować system odprowadzania wody do największego zagłębienia w parku (tam, gdzie kiedyś była fosa miejska). Projekt zakłada też zasadzenie roślinności łąk wilgotnych w tym zagłębieniu.

Elementy projektu

Nowy chodnik
Odprowadzanie wody
Łąka kwiatowa

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ogólnomiejski

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Stare Miasto

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

354

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 354
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 178
Mężczyźni 176

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.