Nr projektu. 474

Rodzinna strefa zabawy dla młodego odkrywcy i aktywnego rodzica w Parku Wschodnim. Jesteś aktywny i kreatywny? Jesteś w Parku Wschodnim! [WBO. 2018]

Głosów: 560

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Przedmieście Oławskie, Księże, Brochów, Bieńkowice)
  • Lider projektu: Rafał Kuczykowski

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację to 750 000 zł. Park wpisany do rejestru zabytków, realizacja projektu będzie musiała być poprzedzona uzyskaniem decyzji - pozwolenia konserwatorskiego. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Realizacja całego zakres wskazanego we wniosku nie zmieści się w kwocie 250 000 zł. Do decyzji Lidera czy projekt ma pozostać w progu 250 000 zł i zostanie zrealizowana tylko część inwestycji (etapowanie) czy w progu 750 000 zł z realizacją całego zakresu. Park wpisany do rejestru zabytków, realizacja projektu będzie musiała być poprzedzona uzyskaniem decyzji - pozwolenia konserwatorskiego. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie

Park Wschodni - natura, woda, muzyka - to niewątpliwie jeden z unikatowych wrocławskich parków, położony w południowo-wschodniej części miasta. Obecnie dzikie i tajemnicze miejsce do spacerów, odpoczynku i ciszy. Choć położony na uboczu - cieszy się dużym zainteresowaniem pobliskich i dalekich osiedli, biegaczy, młodszych, starszych czy rodzin z dziećmi. Po długiej wędrówce od ul. Krakowskiej warto zatrzymać się na dużej na polanie przy stawie - tam gdzie znajduje się stary plac zabaw. Niestety na krótko - bo oferta, jaką przedstawia obecny plac zabaw, nie jest wystarczająca dla maluchów i tych starszych. Stary zestaw zabawowy, huśtawki i niebezpieczna drabinka... - to jedyne atrakcje dla najmłodszych w tak dużym Parku. Dlatego też warto doposażyć i przebudować ten obszar w taki sposób, by nawiązywał do naturalnego, dzikiego charakteru parku. Nowy plac zabaw powinien zawierać elementy wyposażenia charakterystyczne dla Parku Wschodniego, nawiązywać do megafonów, jakie pojawiły się w ostatnich latach w parku, uczyć dzieci harmonii z przyrodą. Plac zabaw powinien składać się ze strefy młodego odkrywcy i strefy dla aktywnego rodzica. Na polanie w sąsiedztwie placu zabaw powinny znaleźć się też leżaki, kosze na śmieci. Urządzenia placu zabaw powinny być drewniane, naturalne, wkomponowane w otaczającą dziką łęgową roślinność. Ciekawym uzupełnieniem placu zabaw będzie wyposażenie w element muzyczny oraz elementy edukacyjno - przyrodnicze.

Elementy projektu

Dokumentacja projektowa
Strefa młodego odkrywcy, przyrodnika i muzyka; a) zestaw zabawowy dla dzieci młodszych - ZABAWA b) zestaw zabawowy dla dzieci starszych - AKTYWNOŚĆ c) przyrodniczo - edukacyjne elementy do odkrywania - PRZYRODA d) muzyczny element do zabawy - MUZYKA e) wyposażenie: strefa amortyzująca, huśtawki, ławki, kosze
Strefa aktywnego rodzica; a) strefa z elementami siłowni terenowej - fitness
Strefa CHILLOUT; leżaki do odpoczywania - relaks

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 6: Przedmieście Oławskie, Księże, Brochów, Bieńkowice

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Księże

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

560

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 549
Papier 11

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 335
Mężczyźni 225

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.