Nr projektu. 460

Park Kolumba [WBO. 2018]

Głosów: 2 026

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów)
  • Lider projektu: Daniel Werbliński
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2018

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zrealizowany pozytywnie w zakresie wskazanym w formularzu poprawkowym w kwocie 250 000 zł. Konieczne sporządzenie koncepcji zagospodarowania dla całego terenu. Teren zieleńca nazywany we wniosku „Parkiem Kolumba” znajduje się na dz. 20/14, AM-26, obręb. Swojczyce - działka Gminy Wrocław, sklasyfikowana jako BZ, dla terenu obowiązuje MPZP nr 394. Ostateczny zakres do ustalenia z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z wyłączeniem budowy stacji Roweru Miejskiego, ponieważ obecnie Miasto przygotowuje się do podpisania nowej umowy z operatorem roweru miejskiego, która będzie obowiązywała od 2019 roku. Dla wskazanego terenu konieczne jest sporządzenie koncepcji zagospodarowania. Inwestycja wymaga etapowania.
Kwota zadania to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie realizacji inwestycji.

Uzasadnienie

Park przy skrzyżowaniu ul. Kolumba z ul. Marca Polo to malowniczy skwer położony przy bulwarze spacerowym w bezpośrednim sąsiedztwie kanału żeglugowego i osiedla Olimpia Port. W ramach WBO chcielibyśmy przede wszystkim wzbogacić park o dodatkową zieleń dzięki nasadzeniom nowych krzewów oraz wzbogacić to miejsce o niezbędną infrastrukturę i uczynić je bardziej przyjaznym dla mieszkańców Wrocławia - w szczególności Swojczyc i Sępolna.
Na terenie parku planujemy przeprowadzić nową ścieżkę rowerowa, która połączy istniejącą już na osiedlu ścieżkę z bulwarem. Dodatkowo chcemy wyznaczyć nowe i odnowić stare ścieżki, które zostaną otoczone opaskami z kostki granitowej.
Aby stworzyć miejsce do integracji dla naszych mieszkańców chcemy zamontować w dwóch miejscach designerskie siedziska. W jednym, z rejonów chcielibyśmy stworzyć wyjątkowe miejsce z możliwością wylegiwania się na siatkach, gdzie mieszkańcy mogliby korzystania z dobrodziejstw dobrej pogody mając widok na rzekę. Dodatkowo przy kolejnym miejscu odpoczynku chcielibyśmy wstawić okrągłe lub pół okrągłe ławki aby ułatwiły naszym mieszkańcom integrację. W pobliżu tych ławek chcemy umieścić stację rowerową razem ze stojakami, aby również rowerzyści, którzy przejeżdżają przez nasze osiedle, spędzili na nim trochę więcej czasu w miłej scenerii.
Dbając o bezpieczeństwo naszych mieszkańców i odwiedzających park, chcielibyśmy umieścić na ulicy graniczącej z zielenią przejście dla pieszych.
Szacujemy, że łączny koszt inwestycji zamknie się w kwocie poniżej 250 tys. zł.

Elementy projektu

Lampa parkowa SCHREDER model cal led 4 sztuk
Siedziska i ławki
Przejście dla pieszych
Krzewy
Ścieżka rowerowa i renowacja istniejących
Stacja Rowerowa: stacje serwisowa i postojowa

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 3: Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

2 026

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 177
Papier 849

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 106
Mężczyźni 920

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


17.01.2020

Dokumentacja odebrana. Uzgodnienia uzyskane. Zarząd Zieleni Miejskiej przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na realizację.