Nr projektu. 456

EKOpark Stabłowice - etap 2 (pierwszy we Wrocławiu Park Przyjaciół Drzew) [WBO. 2018]

Głosów: 1 069

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Leśnica, Maślice, Pracze Odrzańskie)
  • Lider projektu: Krzysztof Smolnicki
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2018

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Konieczne jest etapowanie zadania. Kwota 250 000 zł nie wystarczy na realizację nasadzeń oraz placu zabaw. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie realizacji inwestycji. Projekt będzie realizowany według koncepcji projektowej dla tego obszaru, wykonywanej aktualnie w ZZM.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Konieczne jest etapowanie zadania. Kwota 250 000 zł nie wystarczy na realizację nasadzeń oraz placu zabaw. Do decyzji Lidera czy w ramach projektu mają być procedowane nasadzenia czy plac zabaw. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie realizacji inwestycji.

Uzasadnienie

Wrocławianie nadal potrzebują więcej zieleni, w tym również parków. Zieleń jest ważna: oczyszcza powietrze, poprawia mikroklimat, służy wielu gatunkom i co równie ważne, daje okazję odpoczynku i rekreacji.

Planujemy utworzenie nowego parku we Wrocławiu na Stabłowicach o powierzchni ponad 5 ha (wielkość porównywalna z Parkiem Tołpy na Śródmieściu). Park ma służyć nie tylko mieszkańcom okolicznych osiedli. Planujemy, aby było to pierwsze we Wrocławiu miejsce nasadzeń drzew okolicznościowych - np. dla uczczenia narodzin dziecka. Drzewa będzie można sadzić w wyznaczonych w projekcie miejscach, zgodnie z doborem gatunków odpowiednich do warunków. Park będzie miał charakter naturalistyczny. Oprócz nowych drzew pojawią się kwietne łąki dla motyli, przygodowy plac zabaw, ogród edukacyjny oraz łąki rekreacyjne z przestrzenią do gier.

W roku 2017 w ramach zielonej dogrywki WBO 2017 projekt EKOpark Stabłowice, jako jeden z 8, wygrał środki na realizację. Bardzo dziękujemy wszystkim za wsparcie! Zgodnie z zasadami uzyskana kwota 250.000 zł przewidywana jest do wydania przez miasto dopiero w roku 2019. Rok 2018 przeznaczony jest na przygotowanie szczegółowego projektu parku i jego konsultacje. Jeśli uda się nam wygrać WBO 2018 będziemy mieli do dyspozycji w roku 2019 w sumie 500.000 zł. Pozwoli nam to na wykonanie części naturalnych ścieżek, posadzenie drzew stanowiących szkielet przyszłego parku, przygotowanie miejsca do nasadzeń okolicznościowych i elementów przestrzeni przygód oraz wysianie kwiatów i ziół.

Do tej pory, dzięki współpracy pomiędzy Zarządem Zieleni Miejskiej,a Fundacją EkoRozwoju, przygotowano podstawową dokumentację (tzw. operat dendrologiczny) oraz przeprowadzono we współpracy z Radą Osiedla wstępne konsultacje z mieszkańcami.

Elementy projektu

Nasadzenia drzew
Kwietna łąka
Naturalne ścieżki
Przygotowanie miejsc do nasadzeń okolicznościowych
Elementy przestrzeni przygód

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 14: Leśnica, Maślice, Pracze Odrzańskie

Lokalizacja szczegółowa: Teren położony pomiędzy ulicami Jeleniogórską i Starogajową na Stabłowicach. W chwili obecnej teren porośnięty jest roślinnością łąkową z nielicznymi zadrzewieniami.

Osiedle: Leśnica

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 069

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 055
Papier 14

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 617
Mężczyźni 452

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.