Nr projektu. 449

Rowerowe uzupełnienia na Krakowskiej - 205 metrów dla bezpieczeństwa [WBO. 2018]

Głosów: 407

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 600 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Przedmieście Oławskie, Księże, Brochów, Bieńkowice)
  • Lider projektu: Jakub Szymczak

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Inwestycja wymaga przewieszenia trakcji tramwajowej. Kwota potrzebna na realizację to 600 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 449 i 586.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Inwestycja wymaga przewieszenia trakcji tramwajowej. Kwota potrzebna na realizację to 600 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 449 i 586. Do liderów należy decyzja czy na etapie poprawek będą chcieli je ze sobą połączyć.

Uzasadnienie

Ulica Krakowska posiada infrastrukturę rowerową. Jednak tylko po wschodniej stronie dociera ona do skrzyżowania z ul. Na Niskich Łąkach, Traugutta i Kościuszki. Po zachodniej stronie kończy się 205 metrów przed tym skrzyżowaniem.
Projekt dotyczy budowy dwukierunkowej drogi dla rowerów po zachodniej stronie ulicy Krakowskiej, od skrzyżowania z ul. Kościuszki do stacji benzynowej Orlen.
Dodatkowo obejmuje usunięcie jednej z dwóch latarni na wysokości stacji benzynowej Orlen (druga znajduje się 3 metry dalej) i przeniesienie trakcji tramwajowej na sąsiednią latarnię, która nie koliduje z ruchem rowerowym oraz pieszym.
Budowa drogi dla rowerów pozwoli na bezpieczną podróż z centrum miasta. Obecnie rowerzyści są zobowiązani do podróży dwupasmową jezdnią wraz z autami lub też muszą zmieniać stronę drogi, żeby skorzystać z drogi dla rowerów po wschodniej stronie. Zapewnienie dwukierunkowości będzie dużym ułatwieniem dla osób podróżujących z zachodniej części miasta do centrum - obecnie droga po zachodniej stronie Krakowskiej jest częściowo jednokierunkowa.

Elementy projektu

Droga dla rowerów

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 6: Przedmieście Oławskie, Księże, Brochów, Bieńkowice

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Przedmieście Oławskie

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

407

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 402
Papier 5

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 223
Mężczyźni 184

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.