Nr projektu. 425

Wrocław idzie nad rzekę! [WBO. 2018]

Głosów: 3 768

Kategoria: rewitalizacja

Budżet zweryfikowany: 1 000 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ogólnomiejski: do 1 000 000 zł

  • Projekt ogólnomiejski
  • Lider projektu: Wiktoria Matejko Matejko

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, jednak propozycja podniesienia nawierzchni ulicy Orzeszkowej nie poprawi bezpieczeństwa pieszych. Zamiast tego wykonane zostanie bezpieczne przejście dla pieszych z azylem w ciągu alei na skwerze. Pozostała część środków zostanie wykorzystana na polepszenie jakości nawierzchni na drodze biegnącej w stronę ul. Pasterskiej. Szacunkowy koszt realizacji to 1 000 000 zł. Ostateczny zakres zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 206, 425 i 507.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany negatywnie, ponieważ zakres wskazany we wniosku przekracza maksymalną wartość projektów WBO.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 206, 425 i 507.

Uzasadnienie

Jest to projekt mający na celu stworzenie trasy spacerowej pomiędzy starą a nową Odrą. Trasa przebiega przez Nadodrze, Stare Miasto, a kończy się na Ołbinie(Zał.1). W ostatniej części biegnie wzdłuż ul. B. Prusa – przez Skwer Skaczącej Gwiazdy, Park Tołpy, Skwer Ludzi ze znakiem P, dalej przez drogę między ogr. działkowymi. Projekt skupia się na rewitalizacji ostatniego odcinka– Skweru i trasy między ogr. działk. Ta część dzielnicy od lat 20 XX wieku jest planowana jako zielony klin nad Odrę a mieszkańcy bardzo chcieliby tę wizję zrealizować.
Skwer jest obecnie zaniedbany, brak tam nawierzchni i zieleni. Tereny zielone są zajeżdżone przez auta i pełne błota. Teren jest niezagospodarowany, brak tu ławek, koszy na śmieci. Trasa między ogrodami działkowymi (droga gminna) nie posiada oświetlenia, a także tablic informacyjnych kierujących pieszego w dobrym kierunku(Zał.2).
Proponowane rozwiązania(Zał.3):
-naprawa nawierzchni - pokrycie ścieżek spacerowych materiałem wodoprzepuszczalnym
-utworzenie na całej długości ścieżki rowerowej z materiału świecącego w nocy
-odwodnienie terenu przez wprowadzenie odpowiedniej roślinności, pełniącej też rolę ozdobną
-umieszczenie interaktywnych tablic inf. – edu. (dot. historii tego miejsca)
-umieszczenie małej architektury (ławek, koszy na śmieci) i renowacja istniejącej (murowanych ław przy wejściu do ogrodów działkowych)
-stworzenie elementu (dominanty kubaturowej) przy wejściu na działki, by, widoczny z daleka, zachęcał do kontynuacji spaceru
-podwyższenie jezdni, które przecinają skwer, by stworzyć widoczną kontynuację trasy i umożliwić bezpieczne przejście spacerowiczom
-oświetlenie trasy przez działki
-utworzenie wygodnego podjazdu na wzniesieniu w połowie trasy przez ogr. działk.
Więcej informacji: fb.me/rzekawbo

Elementy projektu

Naprawa nawierzchni pieszo-rowerowej
Uporządkowanie parkowania
Umieszczenie małej architektury i oświetlenia
Odwodnienie terenu przez wprowadzenie zieleni
Naprawa chodnika i jezdni na długości 60m

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ogólnomiejski

Lokalizacja szczegółowa: Trasa znajduje się na terenie osiedli: Nadodrze, Stare Miasto i Ołbin

Osiedle: Nadodrze, Stare Miasto, Ołbin

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

3 768

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 3 140
Papier 628

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 2 086
Mężczyźni 1 682

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.