Nr projektu. 416

Zieleń to życie – parki kieszonkowe, nasadzenia i zielone zakątki w całym mieście [WBO. 2018]

Głosów: 7 530

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 1 000 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Projekt ogólnomiejski: do 1 000 000 zł

  • Projekt ogólnomiejski
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2018

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie dla następujących lokalizacji:
1. Park Kieszonkowy przy kładce Pawłowickiej,
2. Ołbin - Kameralny Park Kieszonkowy. Pozytywna opinia dla działki przeznaczonej pod zieleń nr 44/2, AM-16, ob. Plac Grunwaldzki,
3. Gajowice - Gajowicka Promenada Parkowa przy ul. Kwaśnej, działka nr 8/7, Arkusz mapy: 16, Obręb: Grabiszyn.
Wskazana w formularzu poprawkowym lokalizacja nie może być procedowana w ramach WBO, ponieważ ZZM na tym terenie realizuje projekt w ramach Grow Green. Kwota potrzebna na realizację zadania to 1 000 000 zł. Ostateczny zakres do ustalenia z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Dopiero wtedy okaże się, ile parków/skwerów będzie mogło zostać wykonane za tę kwotę. Kolejność realizacji wynika z propozycji Lidera.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie lokalizacji:
1. Park Kieszonkowy przy kładce Pawłowickiej - teren wymaga uporządkowania. Na etapie realizacji konieczne będą uzgodnienia z PKP oraz odgrodzenie od czynnej trasy kolejowej,
2. Ołbin - Kameralny Park Kieszonkowy. Pozytywna opinia dla działki przeznaczonej pod zieleń nr 44/2, AM-16, obręb Plac Grunwaldzki,
3. Gajowice - Gajowicka Promenada Parkowa przy ul. Kwaśnej, działka nr 8/7, AM-16, obręb Grabiszyn.
Negatywna weryfikacja dla wybranej lokalizacji na Maślicach. Przy ul Królewieckiej część terenów przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową, a część pod pas drogowy. Natomiast działki nr 19/5, 18/4, AM-23, obręb Maślice, które są przeznaczone pod zieleń parkową są zagospodarowane
Szacunkowy koszt projektu wynosi 1 000 000 zł. Ostateczny zakres zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie

W ramach projektu chcemy dać wszystkim Wrocławianom dużą dawkę zieleni!
Od wielu lat we Wrocławiu systematycznie wycinane są drzewa. W ramach naszego projektu chcemy stworzyć nowe nasadzenia tak, aby choć przynajmniej częściowo zrekompensować straty ekologiczne i krajobrazowe.
Innym problemem są zaniedbane przestrzenie, które powinny być zielone, a nie są. Miejsca tego typu mają duży potencjał, gdyż mogły by stać się miejscami spotykań Wrocławian, miejscami gdzie można odpocząć i nabrać trochę pozytywnej energii.
Kolejnym założeniem naszego projektu to chęć zadbania o bioróżnorodność enklaw zieleni.
W ramach naszego projektu proponujemy stworzenie parków kieszonkowych, renowację, urozmaicenie i uzupełnienie terenów zielonych w następujących strefach:
1) Zakrzów - Park Kieszonkowy przy kładce Pawłowickiej. Kładka została wyremontowana w 2017 roku, ale zieleń znajdującej się w jej okolicach wymaga gruntownego uporządkowania i zagospodarowania.
2) Ołbin - Kameralny Park Kieszonkowy - rewitalizacja zaniedbanego terenu w kwartale ulic Sienkiewicza, Matejki, Prusa, Świętokrzyska
3) Gajowice - Gajowicka Promenada Parkowa przy ul. Kwaśnej - Park Kieszonkowy na nieużywanym pustym terenie za garażami przy ul. Kwaśnej - pierwszy etap (zagospodarowanie terenu trawiastego).

W razie wygranej zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, podczas których zostanie określony dokładny zakres realizacji każdej części inwestycji.

Elementy projektu

1. Założenie Parku Kieszonkowego na Zakrzowie przed wejściem na kładkę Pawłowicką. Stworzenie przedłużenia alejki z terenu MCS Zakrzów, która powstanie w ramach WBO 2017 - zakres prac do ustalenia na etapie projektu - realizacja w założonym budżecie 250 tys zł
2. Kameralny Park Kieszonkowy - rewitalizacja zaniedbanego terenu w kwartale ulic Sienkiewicza, Matejki, Prusa, Świętokrzyska - Rewitalizacja zieleni i stworzenie parku kieszonkowego w środku kwartału ulic Sienkiewicza, Matejki, Prusa, Świętokrzyska. Zakres realizacji zgodnie z zakresem dogrywka zielone WBO nr 237_2017 - zakres prac do ustalenia na etapie projektu - realizacja w założonym budżecie 250 tys zł
3. Gajowicka promenada parkowa - Nasadzenia zieleni i park kieszonkowy na nieużywanym terenie za garażami przy ul. Kwaśnej ? pierwszy etap (zagospodarowanie terenu trawiastego)? zakres prac do ustalenia na etapie projektu - realizacja w założonym budżecie 250 tys zł.

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ogólnomiejski

Lokalizacja szczegółowa: Zakrzów – Park kieszonkowy przy kładce Pawłowickiej Ołbin - rewitalizacja terenu w kwartale ulic Sienkiewicza, Matejki, Prusa, Świętokrzyska Działki miejskie w okolicach w kwartale ulic: Sienkiewicza, Matejki, Prusa, Świętokrzyska

Osiedle: Wrocław

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

7 530

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 6 093
Papier 1 437

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 4 317
Mężczyźni 3 213

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.