Nr projektu. 413

Szlakiem herbów Wrocławia - renowacja zabytkowych herbów miasta na wrocławskich elewacjach [WBO. 2018]

Głosów: 8 646

Kategoria: zabytkowe

Budżet zweryfikowany: 100 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Projekt zabytkowy: do 100 000 zł

  • Projekt zabytkowy
  • Lider projektu: Marek Karabon
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2018

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie wskazanym w formularzu poprawkowym. Inwestycja będzie realizowana zgodnie z kolejnością wskazaną przez Lidera, do wyczerpania środków WBO. Kwota potrzebna na realizację to 100 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie realizacji. Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 161 i 413.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany negatywnie, ponieważ jego szacunkowy koszt znacznie przekracza maksymalną dla zabytkowego WBO kwotę 100 000 zł. Szacunkowy koszt remontu jednego herbu waha się między 10 a 100 tys. zł. Lider powinien ograniczyć zakres i wskazać obiekty, które są dla niego priorytetowe. Zakres realizacji może obejmować renowację tylu obiektów ile zmieści się w kwocie maksymalnej, realizowanych według priorytetów określonych przez Lidera.
Część wskazanych we wniosku lokalizacji Wskazana we wniosku nieruchomość nie jest własnością Gminy Wrocław, dlatego do realizacji projektu Lider musi dołączyć zgodę właściciela.

Uzasadnienie

Celem projektu jest renowacja herbów Wrocławia, które przed wojną były umieszczane zwyczajowo na budynkach użyteczności publicznej - szkołach, bibliotekach czy urzędach, ale również elektrowniach, zajezdniach czy trafostacjach. Herby te nie były prostym skopiowaniem oficjalnego wzorca herbu na fasadzie budynku, ale jego interpretacją artystyczną – dostosowaną do ówcześnie panującego stylu, charakteru budynku oraz materiałów z których jest on wykonany.

Proponowane herby do renowacji:
1) ul. Swobodna 71-73 / Centrum Kształcenia Ustawicznego / Budynek gospodarczy (dawny Dom Rektora) - koniecznie z zachowaniem powojennego przerobienia śląskiego orła na orła polskiego, wraz z dodaniem tablicy z wyjaśnieniem kontekstu historycznego
2) ul. Słowiańska 16-30 / Zajezdnia tramwajowa nr 2 Ołbin
3) ul. Nowowiejska 80a / Przedszkole nr 109
4) ul. Drobnera 8 (herb na książce trzymanej przez postać umieszczoną na elewacji kamienicy). Uwaga: budynek ten w niektórych książkach adresowych opisany jest również jako Dubois 2
5) ul. Młodych Techników 58-62 / Zespół Szkół nr 18

Wszystkie zdjęcia pochodzą z portalu dolny-slask.org.pl

We Wrocławiu, dzięki propozycji TUMW, powrócono obecnie do umieszczania herbów na nowych budynkach (tzw. uchwała o symbolach Rady Miejskiej Wrocławia). Zadbajmy również o dziedzictwo naszych poprzedników.

Elementy projektu

Renowacja herbu Wrocławia: ul. Swobodna 71-73 / Centrum Kształcenia Ustawicznego / Budynek gospodarczy (dawny Dom Rektora)
Renowacja herbu Wrocławia: ul. Słowiańska 16-30 / Zajezdnia tramwajowa nr 2 Ołbin
Renowacja herbu Wrocławia: ul. Nowowiejska 80a / Przedszkole nr 109
Renowacja herbu Wrocławia: ul. Drobnera 8 (herb na książce trzymanej przez postać umieszczoną na elewacji kamienicy)
Renowacja herbu Wrocławia: ul. Młodych Techników 58-62 / Zespół Szkół nr 18

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt zabytkowy

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Wrocław

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

8 646

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 7 039
Papier 1 607

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 4 524
Mężczyźni 4 122

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.