Nr projektu. 376

Kuźniki na rolkach - ścieżka rekreacyjna – dodatkowe atrakcje (etap 2) [WBO. 2018]

Głosów: 152

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Kuźniki, Nowy Dwór, Muchobór Mały)
  • Lider projektu: Piotr Hulewicz

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizacje zadania to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 376 i 482.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizacje zadania to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 376 i 482. Do Liderów należy decyzja czy na etapie poprawek będą chcieli je ze sobą połączyć.

Uzasadnienie

Projekt został w tym kształcie zgłoszony w WBO 2017 por nr 425. W głosowaniu przegrał z budową lewoskrętu przy ul. Żernickiej. Po rozpisaniu kilku przetargów okazało się, że realizacja projektu lewoskrętu jest niemożliwa w budżecie wskazanym przez lidera, dlatego projekt ten wycofano i skierowano do realizacji projekt "Kuźniki na rolkach" nr 425 jednakże z budżetem 550 tys. Jako lider obawiam się, że kwota ta nie wystarczy na realizację projektu w pełnym zakresie, zgodnie z wizją, dlatego chcemy powalczyć o dodatkowe środki (etap 2) na kompleksową realizację ścieżki z torem (przeszkodami) dla rowerów i oświetleniem.

Elementy projektu

Rolki, wrotki, rowery
Ścieżka wokół górki
Oświetlenie, ławki, krzewy
Siłownia, Kuźnia Piratów + ścieżka = Kuźnicki Park Rekreacji

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 11: Kuźniki, Nowy Dwór, Muchobór Mały

Lokalizacja szczegółowa: Projekt nie koliduje z siłownią pod chmurką (WBO 2014 - nr 330, zrealizowany) oraz z Kuźnią Piratów (WBO 2016 - nr 644, w realizacji z zastrzeżeniem projektowym lokalizacji, umożliwiającej budowę ścieżki).

Osiedle: Kuźniki

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

152

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 150
Papier 2

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 96
Mężczyźni 56

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.