Nr projektu. 347

Płaskorzeźby przedstawiające sceny z pracy na służbie - portal Domu panien służących i lokajów - Nadodrze. [WBO. 2018]

Głosów: 1 886

Kategoria: zabytkowe

Budżet zweryfikowany: 50 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt zabytkowy: do 100 000 zł

  • Projekt zabytkowy
  • Lider projektu: Izabela Duchnowska Duchnowska

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację zadania to 50 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie realizacji.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Wskazany we wniosku budynek nie jest własnością Gminy Wrocław, dlatego do realizacji projektu Lider musi dołączyć zgodę wspólnoty mieszkaniowej oraz zarządcy nieruchomości. Szacunkowy koszt projektu to 100 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie realizacji inwestycji.

Uzasadnienie

Dom dla emerytowanych panien służących i lokajów to ewenement w skali całego miasta. Budynek pochodzi z 1936 roku, zaprojektowany został przez Richarda Konwiarza. Fundamenty budynku posadowiono na 101 palach o długości 4,6 m każdy i szerokości 30 cm.
Portal budynku to cztery duże i piękne płaskorzeźby (po dwie z prawej i lewej strony drzwi) przedstawiające sceny rodzajowe z pracy na służbie: pani zamiatająca podłogę, lokaj odpoczywający przy piecu, lokaj kosztujący zupę i piastunka kołysząca dziecko w kołysce. Nad i pod płaskorzeźbami znajdują się napisy, w chwili obecnej nieczytelne. Płaskorzeźby wymagają gruntownego czyszczenia, licznych uzupełnień, napisy należy odtworzyć. Do uzupełnienia wizeunku całego portalu należy również odświeżyć drzwi wejściowe. Po renowacji portal budynku będzie niewątpliwie atrakcją turystyczną w skali całego miasta. Budynek stoi przy ul. Rydygiera (Nadodrze), tuż obok odrestaurowanego budynku Komisariatu Policji. Przywróćmy miastu ten piękny symbol szacunku dla ówczesnych służących.

Elementy projektu

Odnowienie (zdjęcie farby, czyszczenie piaskowca i uzupełnienie odpowiednim materiałem) 4 płaskorzeźb
Odczytanie i odnowienie (zakres j.w.) napisów nad i pod płaskorzeźbami
Odnowienie bądź wymiana drzwi wejściowych do kamienicy
Odnowienie (zakres j.w.) belki nad drzwiami (nadproże)

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt zabytkowy

Lokalizacja szczegółowa: Miejsce publicznie dostępne. Ul. Rydygiera 50, główne wejście do budynku od strony ulicy, obok Komisariatu Policji.

Osiedle: Nadodrze

Załączniki

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 886

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 687
Papier 199

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 216
Mężczyźni 670

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.