Nr projektu. 339

Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Nowodworskiej II etap [WBO. 2018]

Głosów: 150

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 500 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Kuźniki, Nowy Dwór, Muchobór Mały)
  • Lider projektu: Michał Garstka

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Na wnioskowanym odcinku proponujemy dwukierunkową drogę dla rowerów po stronie numerów nieparzystych. Od nr 21 do 35 będzie prowadzić wspólnie z chodnikiem. Szacunkowy koszt realizacji to 500 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzenia dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Na wnioskowanym odcinku proponujemy dwukierunkową drogę dla rowerów po stronie numerów nieparzystych. Od nr 21 do 35 będzie prowadzić wspólnie z chodnikiem. Szacunkowy koszt realizacji to 500 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzenia dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie

Drugi etap drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Nowodworskiej. Połączy ona centrum osiedla Nowy Dwór z infrastrukturą rowerową przy ul. Strzegomskiej i Klecińskiej umożliwiając w ten sposób bezpieczny dojazd do centrum miasta.

Projekt zakłada budowę nowej dwukierunkowej drogi rowerowej wzdłuż na odcinku od Wojrowickiej do Strzegomskiej, oraz rozbudowę przejścia dla pieszych przez ul. Nowodworską, o przejazd dla rowerzystów.

Elementy projektu

Droga dla rowerów
Przejazd dla rowerzystów

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 11: Kuźniki, Nowy Dwór, Muchobór Mały

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Nowy Dwór

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

150

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 150
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 69
Mężczyźni 81

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.