Nr projektu. 305

Jerzmanowo i Żerniki - parki kieszonkowe, nasadzenia, plac zabaw, otwarta siłownia, ławki, lampy, kosze, ścieżki [WBO. 2018]

Głosów: 93

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Muchobór Wielki, Żerniki, Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec)

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z uwagami. Na działce nr 13/2, AM-40, obręb Żerniki realizowany jest w tej chwili projekt WBO 2017 numer 368 - Żernicki Park Sportu i rekreacji. W przypadku wygranej w głosowaniu, projekt 305 będzie musiał być zgodny z koncepcją stworzona dla tego terenu. Szacunkowy koszt realizacji to 750 000 zł, ale kwota nie wystarczy na cały zaproponowany zakres i będzie konieczne podzielenie inwestycji na etapy. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 26, 92, 305 i 314.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z uwagami. Na działce nr 13/2, AM-40, obręb Żerniki realizowany jest w tej chwili projekt WBO 2017 numer 368 - Żernicki Park Sportu i rekreacji. W przypadku wygranej w głosowaniu, projekt 305 będzie musiał być zgodny z koncepcją stworzona dla tego terenu. Szacunkowy koszt realizacji to 750 000 zł, ale kwota nie wystarczy na cały zaproponowany zakres i będzie konieczne podzielenie inwestycji na etapy. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 26, 92, 305 i 314. Do Liderów należy decyzja czy na etapie poprawek będą chcieli je ze sobą połączyć.

Uzasadnienie

Projekt dotyczy zagospodarowania działek na Jerzmanowie i Żernikach. Teren ma zostać zagospodarowany, z nowymi nasadzeniami, małą architekturą (ławki, lampy, kosze), alejkami, placem zabaw, siłownią otwartą pod chmurką oraz innymi atrakcjami terenowymi.

Chodzi o utworzenie parku kieszonkowego, funkcjonalnego, z ofertą dla różnych grup wiekowych, wykorzystując teren zielony.

Na Jerzmanowie działki wokół placu zabaw i wokół stawu.
Na Żernikach część działek w okolicy stawów.

Działki:
Jerzmanowo, AR_16, 50, Jerzmanowo, AR_16, 59 oraz przyległości
Żerniki, AR_40, 13/2 i okoliczne działki, przylegające w kwartale wokół stawu

Elementy projektu

Nasadzenia
Mała architektura
Ścieżki, alejki
Elementy placów zabaw i otwartych siłowni
Inne atrakcje terenowe

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 13: Muchobór Wielki, Żerniki, Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec, Żerniki

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

93

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 92
Papier 1

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 49
Mężczyźni 44

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.