Nr projektu. 303

Więcej ruchu na Niskich Łąkach! Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Parku na Niskich Łąkach. [WBO. 2018]

Głosów: 1 266

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Przedmieście Oławskie, Księże, Brochów, Bieńkowice)
  • Lider projektu: Barbara Mitev
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2018

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z wyłączeniem oświetlenia i monitoringu. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego na terenie działek nr 5, 1 /2, 4, 6, 2/2, 3/2, AM-12, obręb Południe zabrania się wznoszenia budynków i budowli, w tym sieci technicznych. Utworzenie wnioskowanej siłowni zewnętrznej będzie musiało być zgodne z obecnie przygotowywanym w ramach PIRO projektem siłowni, zostanie też stworzona koncepcja dla całego terenu. Szacunkowy koszt realizacji wynosi 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, z wyłączeniem oświetlenia i monitoringu. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego na terenie działek nr 5, 1/2, 4, 6, 2/2, 3/2, AM-12, obręb Południe zabrania się wznoszenia budynków i budowli, w tym sieci technicznych. Utworzenie wnioskowanej siłowni zewnętrznej będzie musiało być zgodne z obecnie przygotowywanym w ramach PIRO projektem siłowni, zostanie też stworzona koncepcja dla całego terenu. Szacunkowy koszt realizacji wynosi 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 303 i 304. Do Liderów należy decyzja czy na etapie poprawek będą chcieli je ze sobą połączyć.

Uzasadnienie

Park na Niskich Łąkach to popularne miejsce rekreacji wrocławian we wszystkich kategoriach wiekowych, nie tylko z Przedmieścia Oławskiego i Rakowca. Przybywają tu rodziny z dziećmi, uczniowie i studenci, a także seniorzy. Brakuje jednak odpowiedniej infrastruktury rekreacyjnej: istniejący plac zabaw posiada niewielką strefę tylko dla małych dzieci, brak stref dla starszych dzieci i młodzieży oraz dla seniorów; brak siłowni zewnętrznej. Siłownia zewnętrzna oraz większy plac zabaw dobrze wpisałyby się w aktywny charakter tego miejsca. Byłoby to idealne miejsce dla integracji mieszkańców Przedmieścia Oławskiego i nie tylko :)
W projekcie przewidziane są:
- budowa siłowni zewnętrznej na Niskich Łąkach, obok istniejącego placu zabaw na Żabiej Grobli;
- doposażenie w/w placu zabaw w nowe urządzenia;
-wykonanie podłoża, ławek, koszów na śmieci;
Ponadto w ramach dostępności funduszy:
- nasadzenia drzew i wysianie trawy dookoła siłowni;
- doprowadzenie alejek.
Projekt jest częścią większego projektu rewitalizacji placu zabaw w Parku na Niskich Łąkach (Żabia Grobla) realizowanego przez Zarząd Zieleni Miejskiej ze środków PIRO, na bazie projektów 569 i 572 z WBO 2017. Rekomendowany przez Radę Osiedla Przedmieście Oławskie.

Elementy projektu

Budowa siłowni zewnętrznej na Niskich Łąkach, obok istniejącego placu zabaw na Żabiej Grobli
Doposażenie w/w placu zabaw w nowe urządzenia
Wykonanie podłoża, ławek, koszów na śmieci
Nasadzenia drzew i wysianie trawy dookoła siłowni
Doprowadzenie alejek

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 6: Przedmieście Oławskie, Księże, Brochów, Bieńkowice

Lokalizacja szczegółowa: Park Na Niskich Łąkach, obok placu zabaw, od strony ul. Na Niskich Łąkach

Osiedle: Przedmieście Oławskie

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 266

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 586
Papier 680

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 777
Mężczyźni 489

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


13.12.2019

Projekt zrealizowany. Oddany do użytku.