Nr projektu. 294

Boisko wielofunkcyjne [WBO. 2018]

Głosów: 1 477

Kategoria: sport

Budżet zweryfikowany: 500 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Leśnica, Maślice, Pracze Odrzańskie)
  • Lider projektu: Michał Stelmasiński
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2018

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z uwagami. Będzie to boisko wielofunkcyjne - nie Orlik. Boisko zostanie zlokalizowane na działce nr 178/25, AM-21, obręb Maślice. Kwota potrzebna na realizację zadania to 500 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z uwagami. Będzie to boisko wielofunkcyjne - nie Orlik. Na wskazanej przez Lidera działce nie jest możliwa realizacja zadania, bo znajduje się tam kolektor sanitarny, drzewa oraz sąsiedztwo napowietrznej linii elektroenergetycznej SN. Boisko może być zlokalizowane na działce nr 178/25, AM-21, obręb Maślice. Do decyzji Lidera czy akceptuje tą lokalizację. Kwota potrzebna na realizację zadania to 500 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie

Projekt zakłada budowę ogólnodostępnego boiska, wykonanie ogrodzenia/piłkochwytów, przygotowanie terenu, stojak na rowery, kosz na śmieci. Proponowane wymiary boiska: 25,0x52,0 m. Maślice, mimo dużych wolnych przestrzeni, nie posiada boiska, na którym młodzież może spokojnie spożytkować energię i spotkać się w gronie rówieśników i miłośników sportu. W obecnej chwili na Osiedlu Maślice Mała działa jedynie boisko przy szkole podstawowej nr 26, a udostępnienie boiska możliwe jest dopiero w weekend. Boisko to jest boiskiem wielofunkcyjnym, co rodzi wiele konfliktów wśród młodych sportowców. Co istotne na Maślicach nie ma innej lokalizacji należącej do Gminy Wrocław, na której mogłaby być realizowana taka funkcja, gdyż wszystkie działki na ową rekreację zostają sprzedane deweloperom. Boisko byłoby atrakcyjnym elementem przestrzeni publicznej, który umożliwiałby integrację i aktywizację społeczności lokalnej, m.in. korzystanie z programu trenera osiedlowego dostępnego dla mieszkańców starych i nowy części Maślic, Pilczyc, jak i Kozanowa. Teren jest obecnie porośnięty trawą, młodymi drzewami-samosiejkami, które w żaden sposób nie przeszkadzają, a dają cień w upalne dni. Ponadto na ww. inwestycji można z powodzeniem organizować zawody piłkarskie. Propozycjami są choćby: pojedynek pokoleń, dzień ojca (synowie vs ojcowie), turnieje osiedlowe (Pilczyce, Kozanów, Pracze Odrzańskie, Leśnica), itp.

Elementy projektu

Boisko 25x52 m
Ogrodzenie
Kosze na śmieci

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 14: Leśnica, Maślice, Pracze Odrzańskie

Lokalizacja szczegółowa: Działka miejska nr 230/9 mieszcząca się między ul. Nasienną, a AOW

Osiedle: Maślice

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 477

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 388
Papier 89

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 798
Mężczyźni 679

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.