Nr projektu. 291

Ogródki Działkowe - "Gajowice" NADAL otwarte dla mieszkańców Wrocławia. [WBO. 2018]

Głosów: 1 197

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Gajowice, Powstańców Śląskich, Borek)
  • Lider projektu: SŁAWOMIR SUWAŁA

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie wskazanym przez Lidera w formularzu poprawkowym. Warunkiem realizacji projektu jest otwarty dla wszystkich mieszkańców charakter tego miejsca. Na etapie realizacji zostanie ostatecznie ustalone, jaki zakres inwestycji może być zrealizowany w ramach 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie realizacji.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, ale do jego realizacji Lider musi przedstawić uchwałę Walnego Zgromadzenia ROD Gajowice, potwierdzającą, że wyremontowane trasy pozostaną ogólnodostępne dla mieszkańców Wrocławia. Zakres projektu zaproponowany przez Lidera nie zmieści się też w maksymalnej kwocie WBO, konieczne jest więc jego ograniczenie.

Uzasadnienie

ROD - „Gajowice” od początku swego istnienia funkcjonuje na naszym osiedlu, jako teren spacerowy i wypoczynkowy dostępny dla wszystkich mieszkańców naszego miasta.
Od lat czterdziestych ubiegłego wieku nasze alejki spacerowe są dostępne dla ludzi z okolicznych osiedli. ROD - „Gajowice” jest jedynym we Wrocławiu Ogrodem Działkowym otwartym dla okolicznej społeczności, która może bezpiecznie napawać się okoliczną zielenią, spacerować, odpoczywać na ławkach, a rodzice bez stresu mogą korzystać z ogrodzonego placu zabaw.
W związku z postępującą degradacją ścieżek spacerowych, w ramach niniejszego projektu proponujemy:
- wymianę nawierzchni alei spacerowych,
- wymianę ławek alejkowych.
Niestety, stan techniczny, ogólnodostępnych dla okolicznych mieszkańców głównych alei ogrodowych jest w bardzo złym stanie. Praktycznie od momentu, gdy działkowcy ROD - „Gajowice” sami, w czynie społecznym zbudowali aleje asfaltowe (a było to pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku), nie było żadnego generalnego remontu. Do tej pory Zarząd ROD - „Gajowice” ratował się okazjonalnymi remontami alejek, które tylko na jakiś czas załatwiały problem. Ponieważ Zarząd ROD - „Gajowice” źródeł finansowania wszelkich remontów, napraw, utrzymania placu zabawa dla dzieci, malowania ławek, wymiany uszkodzonych desek w ławkach itp. musi szukać tylko ze składek członkowskich, które wnoszą działkowcy ROD - „Gajowice” w formie opłaty ogrodowej, rewitalizacja alejek asfaltowych przekracza możliwości finansowe społeczności działkowców.

Elementy projektu

1. Rewitalizacja alejki spacerowej - teren przy placu zabaw dla dzieci: 18m x 11m=198m2 (34 650,00 PLN)
2. Rewitalizacja alejki spacerowej - od ul. Stalowej: 271m x 6m=1 626m2 (284 550,00 PLN)
3. Rewitalizacja alejki spacerowej - od ul. Kruczej: 178m x 6m=1 068m2 (186 900,00 PLN)
4. Rewitalizacja alejki spacerowej - od ul. Oporowskiej: 198m x 6m=1 188m2 (207 900,00 PLN)
5. Ławki parkowe - 35szt. (x1 000PLN) = 35 000,00 PLN

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 9: Gajowice, Powstańców Śląskich, Borek

Lokalizacja szczegółowa: ROD - "Gajowice" w lokalizacji: od zachodu - Stadion WKS Śląsk od wschodu - ul. Stalowa od północy - ul. Oporowska od południa - ul. Kwaśna

Osiedle: Gajowice

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 197

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 115
Papier 82

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 698
Mężczyźni 499

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.