Nr projektu. 273

Polanowice - parki kieszonkowe, nasadzenia, plac zabaw, otwarta siłownia, ławki, lampy, kosze, ścieżki. [WBO. 2018]

Głosów: 277

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Osobowice-Rędzin, Świniary, Lipa Piotrowska, Widawa, Polanowice-Poświętne-Ligota, Sołtysowice)

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, ale tylko dla lokalizacji na działce nr 11/3 AM 2 Obręb Polanowice. Zakres prac powinien być ograniczony i dostosowany do terenu, działka mocno zadrzewiona. Za kwotę 250 000 zł. można zrealizować częściowy zakres zgłoszony we wniosku np. siłownia terenowa i ciąg komunikacyjny. Opinia negatywna w stosunku do działki nr 117/7, AM-8, Sołtysowice - nieruchomość objęta procedurą przygotowania do sprzedaży pod usługi oświatowe. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 228, 273, 328 i 508.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, ale tylko dla lokalizacji na działce nr 11/3, AM-2, obręb Polanowice. Zakres prac powinien być ograniczony i dostosowany do terenu, działka mocno zadrzewiona. Za kwotę 250 000 zł. można zrealizować częściowy zakres zgłoszony we wniosku np. siłownia terenowa i ciąg komunikacyjny. Aby uzyskać większy stopień zagospodarowania tego terenu należałoby powiększyć budżet do 750 tys. Opinia negatywna w stosunku do działki nr 117/7, AM-8, Sołtysowice - nieruchomość objęta procedurą przygotowania do sprzedaży pod usługi oświatowe. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 228, 273, 328 i 508. Do Liderów należy decyzja czy na etapie poprawek będą chcieli je ze sobą połączyć.

Uzasadnienie

Projekt dotyczy zagospodarowania działki na Polanowicach. Teren ma zostać zagospodarowany, z siłownią otwartą, alejkami.

Chodzi o utworzenie parku kieszonkowego, funkcjonalnego, z ofertą dla różnych grup wiekowych, wykorzystując teren zielony.

Polanowice, AR_2, 11/3, między ulicami Polanowicką, Kamieńskiego oraz Fortem Piechoty.

Elementy projektu

Elementy otwartej siłowni
Ścieżki, alejki

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 4: Osobowice-Rędzin, Świniary, Lipa Piotrowska, Widawa, Polanowice-Poświętne-Ligota, Sołtysowice

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Polanowice-Poświętne-Ligota

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

277

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 179
Papier 98

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 146
Mężczyźni 131

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.