Nr projektu. 250

Plac zabaw dla Maślic Wielkich [WBO. 2018]

Głosów: 1 457

Kategoria: place zabaw

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Leśnica, Maślice, Pracze Odrzańskie)
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2018

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie działki nr 161, AR 6, obręb Maślice. Kwota potrzebna na realizację małego placu zabaw to 250 000 zł.
Działka nr 50/1 jest gęsto zadrzewiona (las), Przez fragment działki, który nie jest zadrzewiony przechodzi rozbudowana sieć podziemna (z kolektorami) w związku z powyższym tą lokalizację opiniujemy negatywnie.
Działka nr 57/5 - obecnie działka niezagospodarowana, w MPZP obszar usług oświaty wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, do czasu docelowego zagospodarowania nie ma możliwości lokowania projektów WBO.
Lokalizacja na działce nr 44/67 została uznana przez Lidera projektu za mniej korzystną.
Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 250 i 253.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie działki nr 44/67, AM-8, obręb Maślice. Kwota potrzebna na realizację małego placu zabaw to 250 000 zł. Na pierwszym etapie konieczne będzie wykonanie koncepcji dla całego terenu i zgodnie z wolą Lidera etapowanie prac. Sugerujemy jednak, aby kwota na realizację projektu została powiększona, gdyż za wnioskowane 250 tys. zakres prac będzie niewielki. Do decyzji Lidera pozostaje, w jakim progu kwotowym zostanie zgłoszony projekt. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 332, 250 i 253.

Uzasadnienie

Maślice Wielkie to niewielka jednostka urbanistyczna kształtowana głównie przez zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Stanowi ona część osiedla Maślice, położonego w północno-zachodniej części Wrocławia. Maślice Wielkie w ostatnich latach intensywnie się rozwijają. W szybkim tempie przybywa nowa zabudowa mieszkaniowa, a wraz z nią nowi mieszkańcy, głównie młode rodziny z dziećmi. Szacuje się, że docelowo będzie tu zlokalizowanych około 400 mieszkań, co daje minimum 1200 mieszkańców (przyjmując niski wskaźnik 3 osób na mieszkanie).
Wzrost liczby mieszkańców nie idzie jednak w parze z przyrostem terenów rekreacyjnych. W całej jednostce urbanistycznej Maślice Wielkie nie jest zlokalizowany ani jeden plac zabaw. Najbliżej położone względem osiedla place zabaw zlokalizowane są w odległości 100-600 m od granic osiedla. Oznacza to, że większość osiedla położona jest poza promieniem dojścia 500 m od placu zabaw, równoważnym ok. 10 min marszu.
Z tego względu niezbędna jest budowa placu zabaw w centralnej części osiedla. Ze względu na ustalenia obowiązującego planu miejscowego, a także położenie w centralnej części osiedla szkoły gimnazjalnej, która powoli przejmuje funkcję szkoły podstawowej, zasadne jest zlokalizowanie placu zabaw w sąsiedztwie owej szkoły, na wschód od niej, na działce nr 161 AR 6Maślice. Umożliwi to w przyszłości dalszą rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w jednej lokalizacji, dogodnej dla większości mieszkańców osiedla. W pierwszym etapie przewiduje się budowę placu zabaw dla dzieci najmłodszych. W kolejnych etapach przedsięwzięcia możliwa będzie rozbudowa placu zabaw o urządzenia dla dzieci starszych, następnie o siłownię zewnętrzną.

Elementy projektu

Plac zabaw dla dzieci najmłodszych

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 14: Leśnica, Maślice, Pracze Odrzańskie

Lokalizacja szczegółowa: Maślice Wielkie

Osiedle: Maślice

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 457

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 357
Papier 100

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 812
Mężczyźni 645

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.