Nr projektu. 24

Bulwar Fizyków, etap 2, zegar słoneczny na Bulwarze im. J. Zwierzyckiego [WBO. 2018]

Głosów: 520

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Nadodrze, Ołbin, Stare Miasto, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Świdnickie)
  • Lider projektu: Maciej Matyka

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację zadania to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu i lokalizacja zegara zostaną ustalone z Liderem i MKZ na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 18 i 24.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację zadania to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu i lokalizacja zegara zostaną ustalone z Liderem i MKZ na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 18 i 24.

Uzasadnienie

Przedstawiamy kolejny etap projektu z poprzedniej edycji WBO, który udało nam się wcielić w życie (aktualnie powstają na tym terenie zwierciadła akustyczne). Ogólna koncepcja zakłada, żeby na tym terenie powstał ogród doświadczeń z otwartą salą wykładową. Niniejszy projekt zgłaszamy w celu realizacji kolejnego etapu tj instalacji astronomicznej - zegara słonecznego. W ramach tej realizacji może być potrzeba instalacji elementów małej architektury i/lub zieleni.

Elementy projektu

Instalacja urządzenia fizycznego wg projektu
Elementy małej architektury
Zieleń

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 1: Nadodrze, Ołbin, Stare Miasto, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Świdnickie

Lokalizacja szczegółowa: Bulwar pomiędzy pl. M. Borna, a Mostem Pomorskim.

Osiedle: Nadodrze

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

520

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 505
Papier 15

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 267
Mężczyźni 253

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.